Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-08
Uchwała nr 4 — — w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina …Uchwała nr 4 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Konina prezydent prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 451 — w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych …w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 477 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów) dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie…
dzieci pomoc społeczna wynagrodzenia
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Stanowisko Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu …radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
prezydent radni środowisko
4. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 486 — w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent skargi
5. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 494 — w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina …w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 517 — w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina za 2016 rok …uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
budżet finanse prezydent
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 521 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 795 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo — wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …których organem prowadzącym jest Miasto Konin szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
oświata szkoły wynagrodzenia
8. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 605 — w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu relacji miast partnerskich pomiędzy Valasske Mezirici Republika Czeska a Koninem w Województwie Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej …Valasske Mezirici Republika Czeska a Koninem w Województwie Wielkopolskim Rzeczpospolitej Polskiej współpraca międzynarodowa prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie
prezydent
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Apel Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina w sprawie przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez KWB Konin SA” …Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez KWB Konin SA” prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego prawo wnioski do…
energia prawo prezydent radni
10. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Przyjęcie Deklaracji Rady Miasta Konina w sprawie wyrażenia woli nadawania w 2018 roku nazw upamiętniających zasłużone postaci kobiet …upamiętniających zasłużone postaci kobiet Opinia Prezydenta Miasta Konina drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
drogi prezydent radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników