Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 17 — — w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina …sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina radni MRM partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski radni komisje, delegaci, wysokość diet…
partycypacja radni
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 18 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 67 — — w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu …Uchwała nr 67 - w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 96 — — w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019 …sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019 koniński budżet obywatelski partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 107 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina …Uchwała nr 107 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 108 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco — Monitorującego …przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Zespołu Koordynująco - Monitorującego koniński budżet obywatelski partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
7. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 210 — — w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok …o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 251 — — w sprawie przyjęcia Programu ,,Złota jesień życia — Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 — grudzień 2019r.” …Uchwała nr 251 - w sprawie przyjęcia Programu ,,Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 - grudzień 2019r […] seniorzy seniorzy
seniorzy
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 274 — — w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019 …sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019 koniński budżet obywatelski partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 276 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 107 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina …Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
partycypacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …dostępne już wcześniej; rozpoczęto pierwsze kroki w kierunku uruchomienia Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. Jutro zaś Konin dla seniorów. Bibliografia: https://www.facebook.com/notes/piotr-korytkowski/konin-dla-m%C5%82odych/872139652995632/?__tn__=HH-R ; https://bip.konin.eu/pdf/zmaowienia%20publiczne/DG/2019/2019.01.22.wynik.przebudowa.wojska.polskiego2.pdf ; http://gospodarka.konin.pl/O-aktywizacji-spolecznej-i-gospodarczej-obszaru-rewitalizacji-Starowka.htmlx ; https://liderprojekt.pl/konkurskonin/ ; https://bip.konin.eu…
2. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-19 …po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-19 Dzisiaj przyszła pora na osoby starsze i niepełnosprawne. Konin dla seniorów Kolejna część programu to Konin dla seniorów. Tytuł jednak wymaga pewnego wyjaśnienia, występuje […] b z niepełnosprawnościami. I jest to jedyny taki punkt w całym programie wyborczym. Dom Dziennego Pobytu Seniora, Program Moje Hobby Na Emeryturze, Miejski Dom Seniora, Mobilny Punkt Opieki Medycznej i Program Zamiana Mieszkania pozostają obietnicami […] by móc wejść do magistratu. To jednak jedyne działanie w celu likwidacji barier infrastrukturalnych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Prócz tego osoby te mogą liczyć na…
3. PESEL w Konińskim Budżecie Obywatelskim 2020-03-15 …szkoły Karty Mieszkańca, które uprawniają ich do darmowych przejazdów autobusami MZK. Konińska Karta Seniora może być narzędziem do weryfikacji w przypadku seniorów. Dzieci poniżej 7. roku życia i niemowlęta…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Emilia Wasielewska
ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK
2019-01-30 …nowego rozkładu MZK ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK komunikacja miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski transport…
2.
Emilia Wasielewska
ws. terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie MZK
2019-03-27 …konsultacji społecznych odnośnie MZK ws. terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie MZK Wniosek partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski komunikacja miejska…
3.
Jakub Eltman
ws. warsztatów Zielona Energia Miasta
2019-06-14 …ws. warsztatów Zielona Energia Miasta ws. warsztatów Zielona Energia Miasta 25.06.2019 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
4.
Jakub Eltman
ws. warsztatów Zielona Energia Miasta — kontynuacja
2019-06-26 …ws. warsztatów Zielona Energia Miasta - kontynuacja ws. warsztatów Zielona Energia Miasta - kontynuacja partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
5.
Jakub Eltman
ws. projektu KBO Planetarium
2019-08-05 …projektu KBO Planetarium ws. projektu KBO Planetarium 16.08.2019 szkoły podstawowe, gimnazja, licea partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
6.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. wniosku do KBO 2020 pn. Edu Park
2019-07-19 …KBO 2020 pn. Edu Park Wniosek, Brak treści wniosku, Brak daty odpowiedzi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
7.
Tadeusz Piguła
ws. problemu opieki nad starszymi osobami
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. problemu opieki nad starszymi osobami ws. problemu opieki nad starszymi osobami seniorzy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
8.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja II
2019-07-26 …hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz - kontynuacja II turystyka porządek czystość, sprzątanie ulic partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
9.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. przyjrzenia się lokalizacji jednego z wniosków do KBO
2019-07-26 …jednego z wniosków do KBO Wniosek, Odpowiedź na dzień 2019-07-26 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
10.
Katarzyna Jaworska
ws. partycypacji Miasta w programie Senior+
2019-11-27 …zapytanie 2019-11-27 ws. partycypacji Miasta w programie Senior+ ws. partycypacji Miasta w programie Senior+ seniorzy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników