Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 541 — w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy ogólnodostępnych aptek funkcjonujących na terenie miasta Konina …terenie Miasta Konina Apteki ogólnodostępne, pracujące w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych na terenie Konina zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko …oddziaływania na środowisko Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Uzasadnienie woda i ścieki energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji…
energia środowisko tereny zielone woda i ścieki zdrowie
3. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 187 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ w […] sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” w ramach Programu Erasmus+ szkoły podstawowe…
oświata projekty unijne szkoły
4. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 191 — w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2019-2021 …Koninie na lata 2019-2021 Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Mieście Koninie na lata 2019–2021 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników