Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 586 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko …w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla LPR w sprawie […] przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja
inwestycje rewitalizacja środowisko
2. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 734 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji …w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego […] rewitalizacja
radni rewitalizacja
3. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-27
Uchwała nr 77 — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji …w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Zespołu ds. rewitalizacji rewitalizacja radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni rewitalizacja
4. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 198 — w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 …w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata […] Wzór Karty monitorującej projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Raport z partycypacji społecznej. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 rewitalizacja
rewitalizacja
5. Sesja nr 16 z dnia
2019-10-30
Uchwała nr 222 — w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie …z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których […] wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie Uzasadnienie Wniosek w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji, położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w […] z podatku od nieruchomości dotyczących budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji położonych na obszarze rewitalizacji „Starówka” w Koninie Oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do Miasta Konin z zapłatą zobowiązań podatkowych Formularz informacji…
nieruchomości przedsiębiorcy rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–1 z 1
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników