Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 30
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 191 — — w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”, realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-660/13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko …zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-660/13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekty unijne projekty unijne…
projekty unijne
2. Sesja nr 25 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr 366 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 366 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł…
dotacje energia
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 351 — — w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii …Uchwała nr 351 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł […] energii ochrona środowiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekty unijne projekty unijne…
projekty unijne
5. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Stanowisko Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu …komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
prezydent radni środowisko
6. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko …w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Program Ochrony Środowiska Prognoza oddziaływania na środowisko Podsumowanie strategicznej oceny […] oddziaływania na środowisko Uzasadnienie woda i ścieki energia ciepło, gaz, prąd zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko tereny zielone woda i ścieki zdrowie
7. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 586 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko …w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla LPR w sprawie […] przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 rewitalizacja…
inwestycje rewitalizacja środowisko
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Autopoprawka finanse kredyty, dochody…
budżet finanse
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej w sprawie […] roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 710 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” …przyrody dębu „Ignacy” w sprawie pomnika przyrody dębu „Ignacy” Fotografia Opinia dendrologiczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Uzasadnienie środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 turystyka pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki środowisko turystyka
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …działalność 31 lipca 2012 roku. Dlaczego w 2012 roku? Z powodu nadchodzącego konkursu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu Miasto mogło otrzymać dofinansowanie w wysokości około 8 mln zł […] Jankowski i Pan Marcin Szubert towarzyszyli mi w rozmowie z Prezesem WFOŚIGW i z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, i tam na mapie są tereny Natura 2000, ale jest to ostoja ptasia, natomiast w tym fragmencie…
2. Kilka słów na temat przedsiębiorstwa Johnson Matthey w Koninie 2019-05-07 …materiałów chemicznych i dostarczaniu rozwiązań technologicznych m.in. do sektorów: chemicznego, paliwowego, ochrony środowiska. Jest to jeden z największych producentów katalizatorów do silników spalinowych […] na świecie. Firma podkreśla, że w swej działalności stawia na rozwiązania przyjazne środowisku. Tyle się dowiadujemy z wpisu z oficjalnej strony Miasta. Media lokalne raczej powieliły wpisy kolegów po fachu z kraju, nie…
3. Klaster Energii "Zielony Klaster" 2019-09-09 …Energia”, który odpowiadałby na aktualne potrzeby mieszkańców i Miasta, dbając jednocześnie o środowisko i „sprawiedliwe” odejście od węgla, będącego niegdyś motorem zmian w Koninie. Nim rozpocznę opisywanie kolejnych […] bezpieczeństwa energetycznego, umożliwiając zarazem osiąganie jak największej efektywności, przy jak najmniejszych kosztach. Klastry mają za zadanie kształtować środowisko formalno-prawno-finansowe oraz organizować odpowiednią przestrzeń umożliwiającą rozwój technologii spełniających te warunki. Wraz z […] się bardziej do codziennego życia mieszkańców i zmieniania Miasta Konina na bardziej obywatelskie i przyjazne środowisku. Dopiero 6 czerwca 2019 roku pojawia się krótka wzmianka o powołaniu Zespołu do realizacji zadań…
4. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 …powstanie więcej czasu, ponieważ 25 października 2019 roku pojawiło się ogłoszenie o weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko ws. wydania decyzji środowiskowych. Centrum Logistyczne Aglomeracji Konińskiej nie powstało. Podobny los podzieliło kolejne Centrum – Centrum…
5. Budowa na ulicy Gajowej — co i jak i dlaczego (może) nie do końca legalnie 2020-01-06 …nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne są wymagane art. 33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Decyzje środowiskowe reguluje ta sama ustawa w rozdziale trzecim. O sprawie dowiedziałem się dokładnie […] Koninie. Tym razem nie były one w ogóle organizowane. Oczywiście ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku zezwala na rozpoczęcie budowy bez wymaganej decyzji środowiskowej, jednak należy tę decyzję uzasadnić. Można to zrobić jednak…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Emilia Wasielewska
ws. zerowej stawki za parkowanie dla aut elektrycznych i hybrydowych w Strefie Płatnego Parkowania w Koninie
2019-01-07 …za parkowanie dla aut elektrycznych i hybrydowych w Strefie Płatnego Parkowania w Koninie 22.01.2019 Lokalizacja stacji ładowania środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 transport…
2.
Jarosław Sidor
ws. składowiska gum, opon i innych łatwopalnych materiałów wzdłuż ulicy Marantowskiej przy granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem
2019-01-03 …granicy z gminą Kramsk i sąsiadującym lasem Odpowiedź z dnia 17.01.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
3.
Emilia Wasielewska
ws. wyników pokazujących jakość powietrza z montowanego na Starym Koninie czujnika jakości powietrza
2019-01-30 …Koninie czujnika jakości powietrza ws. wyników pokazujących jakość powietrza z montowanego na Starym Koninie czujnika jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. planu działań ma Miasto na najbliższe lata, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza
2019-01-30 …działań ma Miasto na najbliższe lata, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza Odpowiedź z dnia 2019-02-12 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Monika Kosińska
ws. gospodarki niskoemisyjnej
2019-02-15 …interpelacja 2019-02-15 ws. gospodarki niskoemisyjnej Wspólnie z radną Emilią Wasielewską 21.02.2019 środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
6.
Emilia Wasielewska
ws. gospodarki niskoemisyjnej
2019-02-15 …ws. gospodarki niskoemisyjnej ws. gospodarki niskoemisyjnej Wspólnie z radną Moniką Kosińską 28.02.2019 energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
7.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz
2019-05-15 …hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Katarzyna Jaworska
ws. tego, czy składowany tuczeń nie jest szkodliwy dla środowiska, gleby i wód gruntowych
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. tego, czy składowany tuczeń nie jest szkodliwy dla środowiska, gleby i wód gruntowych ws. tego, czy składowany tuczeń nie jest szkodliwy dla środowiska, gleby i wód gruntowych środowisko ochrona środowiska
9.
Emilia Wasielewska
ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej
2019-07-20 …publicznej ws. wprowadzenia koszy ułatwiających segregację odpadów w przestrzeni publicznej 29.07.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Katarzyna Jaworska
ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec
2019-06-26 …osiedlu Laskówiec ws. postawienia koszy na śmieci na osiedlu Laskówiec Wniosek odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników