Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 53 z dnia
2018-07-17
Uchwała nr 772 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z…
budżet finanse
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 756 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie…
budżet finanse
3. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 787 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki…
budżet finanse
4. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 803 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego…
budżet finanse
5. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Stanowisko Rady Miasta Konina i Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu …głównie absolutorium i wynagrodzenie radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
prezydent radni środowisko
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 649 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2018 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany…
budżet finanse
7. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 707 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 773 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej …roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej w sprawie […] roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej dotacje inwestycje […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 woda i ścieki…
dotacje inwestycje nieruchomości środowisko woda i ścieki
8. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 50 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” …w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” Załącznik kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
kultura środowisko tereny zielone
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 586 — w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko …w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla LPR w sprawie […] przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko inwestycje rewitalizacja środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje rewitalizacja środowisko
10. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 27 — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2019 rok …związane z realizacją zadań miasta na 2019 rok Plan dochodów i wydatków w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
budżet finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników