Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 207
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 11 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok …Uchwała nr 11 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 13 — — w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 …Uchwała nr 13 - w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 17 — — w sprawie wyznaczenia koordynatora do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina …MRM partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
partycypacja radni
4. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 18 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 22 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 22 - w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 40 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 40 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 67 — — w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 69 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 69 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 96 — — w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019 …Uchwała nr 96 - w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019 koniński budżet obywatelski partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 98 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 98 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Komisje

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni […] Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące. 2015-01-15 15.45 17.00 Omówienie…
3. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przeprowadza kontrole pod względem: - legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, - wykonania budżetu Miasta 2015-01-14 15.30 16.15 Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok […] Miasta Konina za 2014 rok 2015-09-21 16.00 17:00 1. Analiza: 1. Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki […] Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok. 2015-05-07 16.00 16.35 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok…
4. Komisja Infrastruktury …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
6. Komisja Praworządności …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-01-07 15.30 17.00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na…
7. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna - Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. - Komisja rewizyjna wykonuje […] Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2018 rok. 2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok […] Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 2. Analiza sprawozdania Prezydenta Miasta Konina z wykonania budżetu za rok 2018. 3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2018 rok. 4. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia…
8. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie […] Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok. Budżet Miasta Konin - opinia Komisji 2019-12-16 16:00 18:00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie […] zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia…
9. Komisja Infrastruktury …Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023, b) uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok. Budżet Miasta Konin - opinia Komisji 2019-12-02 14:00 15:20 Wizja lokalna dotycząca: 1. projektu dróg […] Zakole 10. 2019-12-16 16:00 18:00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych […] ulgowych przejazdów. 2020-01-20 16:00 18:50 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmiany: a) Uchwały Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia…
10. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Konina Plan 2020-2030. 5. Rozpatrzenie projektów […] uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok (druk nr 311); b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023 (druk nr 312). 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji […] rok. 2020-02-25 16:00 18:30 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok; b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktualności

Wyniki 1–10 z 21
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok 2019-01-05 …Zestawienie dochodów i wydatków budżetu miasta Konina na 2019 rok 2019-01-05 Tabela zestawiająca dochody i wydatki tegorocznego budżetu miasta Konina, zarówno za zadania gminy jak i powiatu. Jak pokazuje tabela, deficyt […] miasta: podatki, gospodarka mieszkaniowa i różne rozliczenia (52 z 54 mln zł z subwencji z budżetu państwa). Szczegóły znajdziecie w poniższej tabeli. [infogram id="486bf08d-5095-414b-aad0-9d64b77c29c7…
2. Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy 2019-01-02 Budżet miasta Konina na 2019 rok - tabele i wykresy 2019-01-02 Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na […] i wydatki miasta Konina w zakresie zadań gminy. Obok liczb znajduje się udział procentowy danych w całości budżetu. Wyniki zostały podane do czterech miejsc po przecinku w przypadku dochodów i do trzech w […] przypadku wydatków. Wynika to z powodu ostatnich miejsc zestawienia, których udział w budżecie jest znikomy. Poniżej każdej tabeli znajdziecie wykresy przedstawiające, w ramach poszczególnych zadań gminy, jak zostały zagospodarowane…
3. Kilka słów o suszy w Koninie 2020-04-13 …oszczędzania wody bieżącej ( https://bip.konin.eu/pdf/Rada%20Miasta%20VIII/Interpelacje/wodaWasilewskaOdpowiednainterpelacj.pdf ). Wynikało to głównie z braku środków w budżecie Miasta. Odzysk deszczówki działa jednak w wielu placówkach, spółkach miejskich i…
4. Podsumowanie bilansów spółek 2019-01-29 …dobitnie potrzebuje reorganizacji, gdyż coroczne 2 mln zł straty to ogromne koszty obciążające i tak już napięty budżet miasta. Co bardziej zaskakujące, okazało się, że również oświadczenia majątkowe prezesów sp…
5. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …za śmieci. Tym razem postaram się to pokrótce przedstawić. Pod koniec grudnia zeszłego roku przyjęto budżet miasta Konina na rok obecny. Tenże budżet został przeanalizowany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które […] do roku 2018. RIO nakazało Miastu o usunięcie tego błędu, uprzedzając jednocześnie, że będzie zmuszone do unieważnienia budżetu miasta w całości lub jego części. I stąd całe zamieszanie – brak owych 3,5 mln zł […] w budżecie może spowodować unieważnienie nawet całej uchwały budżetowej. Deficyt całego systemu w 2018 roku wyniósł rekordowe 3,5 mln zł, mimo że nigdy wzorcowo nie funkcjonował. Dla porównania w…
6. Kilka słów o "Eko-Gminie" 2019-08-25 …przeznaczono 1 667 754,09 zł (z czego ok. 500 tys. zł to część z budżetu Miasta, to pozostałą część stanowi dofinansowanie WRPO), to na realizację tego jednego zadania przeznaczono 246 tys. zł […] podmiot składający najniższą ofertę. Sprawa jest o tyle ciekawa, że przy pierwszym podejściu MZGOK swój budżet na wydanie kwartalnika zamknął w sumie 210 tys. zł, podczas gdy oferta Przeglądu Konińskiego (jedyna jaka w…
7. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …miejskich. Co więcej, według ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, dochody z tej działalności powinny wpływać do budżetu Miasta, a nie spółki. Z tego też powodu w momencie kontroli NIK, Wydział Gospodarki Komunalnej […] plus koszty kanalizacji, oświetlenia i koszty infrastruktury drogowej. Jak tłumaczy Zastępca Prezydenta dla Portalu Samorządowego: W naszym budżecie nie ma tylu pieniędzy, a potrzeba jest pilna, bo miejsc na terenie istniejących metropolii wystarczy zaledwie na…
8. Hangar i jego krótka historia 2020-01-26 …wydział merytoryczny np. sprzątanie, zamieszczenie regulaminu, konserwacja bieżąca itp. Na ten cel zabezpiecza środki w ramach swojego budżetu. W związku z tym punktem należy stwierdzić, iż po pierwsze za projekty z KBO nie powinno się […] Urzędu Miejskiego w Koninie. Zgadzam się tutaj z radnym, iż w tym punkcie łamany jest Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. BILANS FINANSOWY Bilans utrzymania hangaru przedstawia się następująco: Dochody: 842 zł (rok 2018) i…
9. Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 …Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 Tak jak głosi nagłówek. Cała sprawa dotyczy również innych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zapraszam […] łdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym (ich też to dotyczy) na realizację projektów z budżetu obywatelskiego na ich terenie. Właśnie z poniższych przyczyn. Takimi przykładami są np. Poznań lub Bydgoszcz. Budżet obywatelski ma […] przede wszystkim pozwalać mieszkańcom na zagospodarowanie części budżetu miasta/gminy i rozporządzanie nim wedle obywatelskiego widzi-mi-się. Niestety, widzi-mi-się musi być zgodne z konkretnymi ustawami i innymi aktami prawnymi – jak wszystko, co…
10. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …warto sprawdzić, co udało się przynajmniej rozpocząć, a co wciąż czeka w kolejce. Pomimo niemal 1/5 całego budżetu Miasta przeznaczonego na oświatę, wciąż brakuje na nią pieniędzy. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 107 mln, z…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Emilia Wasielewska
ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK
2019-01-30 …miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski transport…
2.
Emilia Wasielewska
ws. terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie MZK
2019-03-27 …Wniosek partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski komunikacja miejska…
3.
Jakub Eltman
ws. warsztatów Zielona Energia Miasta
2019-06-14 …partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
4.
Emilia Wasielewska
ws. szacowanych wpływów do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku życia
2019-07-15 …interpelacja 2019-07-15 ws. szacowanych wpływów do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla osób do 26. roku życia ws. szacowanych wpływów do budżetu Miasta po wprowadzeniu zerowej stawki PIT dla osób do […] roku życia 25.07.2019 podatki budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
5.
Jakub Eltman
ws. warsztatów Zielona Energia Miasta — kontynuacja
2019-06-26 …kontynuacja partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
6.
Jakub Eltman
ws. projektu KBO Planetarium
2019-08-05 …licea partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
7.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. wniosku do KBO 2020 pn. Edu Park
2019-07-19 …odpowiedzi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
8.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja II
2019-07-26 …ulic partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
9.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. przyjrzenia się lokalizacji jednego z wniosków do KBO
2019-07-26 …partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
10.
Dominik Szopa
ws. zestawienia planowanych dochodów własnych, wydatków budżetowych i sprawozdań finansowych spółek
2019-07-23 …wydatków budżetowych i sprawozdań finansowych spółek Wniosek spółki finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników