Kilka słów o "Eko-Gminie"

Krzysztof Pietruszewski
2019-08-25

W 2019 roku spółka MZGOK rozpoczęła wydawanie kwartalnika Informator ekologiczny Eko-Gmina. W tekście garść informacji, czego on dotyczy, kto jest wydawcą, ile kosztuje jego produkcja i dystrybucja oraz jak wyglądał przetarg na realizację całego zadania.

MZGOK od zeszłego roku prowadzi projekt o nazwie „Świat czysty jest piękniejszy!” Jednym z jego elementów jest produkcja i kolportaż kwartalnika „Informator ekologiczny Eko-gmina”, który ukazuje się m.in. jako dodatek do Przeglądu Konińskiego. Celem wydania Informatora jest m.in. podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, opisywanie organizacji systemu gospodarowania śmieciami w subregionie konińskim, jak również prezentowanie dobrych praktyk oraz rozwiązań ekologicznych z innych miast.

O ile na cały projekt przeznaczono 1 667 754,09 zł (z czego ok. 500 tys. zł to część z budżetu Miasta, to pozostałą część stanowi dofinansowanie WRPO), to na realizację tego jednego zadania przeznaczono 246 tys. zł. Ostatecznie, na dwa lata, zwycięzca przetargu, czyli Przegląd Koniński, zaoferował sumę w wysokości 215 tys. zł w celu opracowania, wydania i dystrybucji niniejszego informatora.

Pierwszy przetarg odbył się w marcu 2019 roku, jednak został unieważniony z racji błędnie określonej stawki VAT. Kolejny przeprowadzono już w maju. Stanęły do niego: Przegląd Koniński, Wydawnictwo KA oraz firma SAUF sp. z o.o. Jedynym kryterium konkursowym była cena. Oferujący 215 tys. zł Przegląd Koniński zwyciężył przetarg, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych jako podmiot składający najniższą ofertę. Sprawa jest o tyle ciekawa, że przy pierwszym podejściu MZGOK swój budżet na wydanie kwartalnika zamknął w sumie 210 tys. zł, podczas gdy oferta Przeglądu Konińskiego (jedyna jaka wówczas wpłynęła) wyniosła 224 tys. zł, czyli nie spełniała jedynego warunku konkursu. Po dwóch miesiącach oferta już się zmieściła w wyznaczonych granicach.

Numery Informatora mają się ukazywać co kwartał od 2019 do 2020 roku. Adresatami Informatora są gminy z subregionu konińskiego: Konin, powiatu konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego. Ogłoszenie na realizację zadania wspomina, iż ma to być 8 numerów, po 8 stron każdy. Nakład wyliczono na 100 tys. za każdy numer, czyli łącznie 800 tys. sztuk do końca 2020 roku.

Zgodnie z zapisami ogłoszenia, nad treścią całego Informatora czuwa Zamawiający, czyli MZGOK. I o ile wierzę, iż ten zapis jest przestrzegany, o tyle sam Zamawiający nie wykonuje swojego zobowiązania co do publikacji w formie elektronicznej dotychczas opublikowanych numerów Eko-Gminy (4.3.1 pkt 6: http://bip.mzgok.konin.pl/media_pliki/file/2312_pl_siwz.pdf, str. 4). Zarówno strona internetowa MZGOK, jak i BIP spółki nie dysponują elektroniczną wersją Informatora, co w sumie traci wartość edukacyjną, będącą istotnym czynnikiem wydania czasopisma.

Wszystkie dokumenty i bardziej szczegółowe informacje zainteresowani znajdą w poniższych linkach, stanowiących właściwie bibliografię do tego krótkiego tekstu:

http://bip.mzgok.konin.pl/1/102/przetarg/253/wykonanie-i-wydanie-czasopisma-%E2%80%9Einformator-ekologiczny-eko-gmina%E2%80%9D-w-ramach-realizacji-proj;

http://bip.mzgok.konin.pl/1/102/przetarg/237/wykonanie-i-wydanie-czasopisma-%E2%80%9Einformator-ekologiczny-eko-gmina-w-ramach-realizacji-pt_-%E2%80%9E.