Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy

Krzysztof Pietruszewski
2019-01-02

Kilka tabel i wykresów, z których dowiecie się, na co miasto przeznacza swój budżet i jak na niego zarabia.

Tabele pokazują w kolejności malejącej wszystkie dochody i wydatki miasta Konina w zakresie zadań gminy. Obok liczb znajduje się udział procentowy danych w całości budżetu. Wyniki zostały podane do czterech miejsc po przecinku w przypadku dochodów i do trzech w przypadku wydatków. Wynika to z powodu ostatnich miejsc zestawienia, których udział w budżecie jest znikomy.

Poniżej każdej tabeli znajdziecie wykresy przedstawiające, w ramach poszczególnych zadań gminy, jak zostały zagospodarowane wydatki miasta Konina oraz z jakich zadań wpłyną dochodu do miejskiego skarbca.

piktorial chart
Infogram

piktorial chart
Infogram

piktorial chart
Infogram

piktorial chart
Infogram