Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 299
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 25 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 25 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 26 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 26 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 27 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 27 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 28 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 28 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 29 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 29 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 30 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 30 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 41 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 868 RMK z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Spółka z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie do MTBS …handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie do MTBS MTBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 45 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 RMK z dnia 24.04.2013 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli …r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 49 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 49 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 50 — — w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 50 - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Komisje

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Przedstawienie wstępnych wyników kontroli zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Koninie w zakresie likwidacji Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie…
2. Komisja Infrastruktury …Komisja Infrastruktury Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, - ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia…
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji …Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina dotyczącej braku odpowiedzi na złożoną propozycję zakupu przez Miasto Konin nieruchomości przy ul. Staszica 4. 2019-10-23 15:00 15:50 1. Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta […] Konina dotyczącej braku odpowiedzi na złożoną propozycję zakupu przez Miasto Konin nieruchomości przy ul. Staszica 4. 2020-01-20 15:30 15:45 1. Wypracowanie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 roku…
4. Komisja Finansów …od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b […] zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych […] Nr 77 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b…
5. Komisja Infrastruktury …Komisja Infrastruktury Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego […] od wniesienia opłaty jednorazowej i rocznej opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) zamiany nieruchomości; b […] zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych…
6. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na […] rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka…
7. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na […] rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka…
8. Komisja Praworządności …parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność zabudowanych garażami działek gruntu na […] rzecz ich dzierżawców; c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Niesłusz; d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – obr. Starówka…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …sł Hotel oraz środki finansowe, zaś Gmina przekazała grunt pod parking oraz skapitalizowany dziesięcioletni podatek od nieruchomości. Po dwóch latach Wojewoda Koniński przekazał budynek Hotelu na własność Gminy, by móc […] został oddany w prywatne ręce zaledwie miesiąc później (28 marca 2012 roku) w zamian za nieruchomość położoną w obrębie Maliniec, argumentując tę wymianę polepszeniem dotychczasowej oferty inwestycyjnej. Nie wydawało by się to zbyt […] dziwne, gdyby nie fakt, że miesiąc wcześniej przyjęcie pensjonatu argumentowano powiększeniem miejskiego zasobu gminnych nieruchomości. W maju tego samego roku postanowiono po raz pierwszy o zbyciu 100% udziałów Spółki przez…
2. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …w urodzeń, - porównanie ilości osób zadeklarowanych a mieszkańcami, - sprawdzanie zużytej wody na terenach nieruchomości, - zestawienie osób zdeklarowanych z wnioskami o otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Nie bez znaczenia jest tu […] wnież Uchwała nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 Rady Miasta Konina, która pozwoliła nieruchomościom niezamieszkałym (przede wszystkim przedsiębiorcom itp.) na niepłacenie stawki za wywóz odpadów, co w…
3. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 W kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi Poza wywozem śmieci […] od osób prywatnych, na system gospodarowania odpadami składa się m.in. odbieranie ich od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, gdzie śmieci powstają. Takimi miejscami są np. restauracje, szkoły, centra handlowe, szpitale itp. itd. Od […] do 2017 roku z tego typu nieruchomości śmieci były odbierane. Po 30 sierpnia 2017 roku ten obowiązek cofnięto, umożliwiając wymienionym powyżej podmiotom na podpisywanie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpad…
4. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …w, które umożliwiało weryfikację, jakie grunty zostały zakwalifikowane do opodatkowania. Podobnie zresztą jak Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który był odpowiedzialny za prawidłowe naliczenie podatku od nieruchomości oraz poprawne spisanie deklaracji…
5. Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 …z budżetu obywatelskiego nie mogą być na nie przeznaczane. Do majątku spółdzielni należą przede wszystkim nieruchomości, a do tych wliczają się: (…) części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak r […] lnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (Kodeks Cywilny, art. 46 § 1). W skrócie: nieruchomościami są grunty, budynki, chodniki, ulice, tereny zielone i cokolwiek innego należące do spółdzielni mieszkaniowych […] to aż tak wydumany przykład. Różni się jedynie skalą problemu. Jeśli mój dom (nieruchomość) leży na terenie miasta, nie oznacza od razu, że mogę wziąć z budżetu obywatelskiego pieniądze na jego…
6. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …Programie Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2020-2022 widnieją jedynie wprowadzone w poprzedniej kadencji ulgi od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta…
7. Budowa na ulicy Gajowej — co i jak i dlaczego (może) nie do końca legalnie 2020-01-06 …istotna pomyłka. Problem polega na tym, że już rok później dokonano na wniosek właściciela zamiany nieruchomości. Wynikało to z protestów mieszkańców ulicy Gajowej. Prace na terenie zostały w […] tutaj: https://bip.konin.eu/index.php?d=sr_karta2&nr=64_2019 ; https://bip.konin.eu/index.php?d=sr_karta2&nr=112_2019 . Podsumowując całą sprawę. Wszystkie przetargi, uchwały o zgodzie na sprzedaż nieruchomości, zamiana i pozyskanie inwestora miały miejsce w poprzedniej kadencji. W obecnej kadencji już niewiele dało się…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 46
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Tytuł Data
1.
Marek Cieślak
dot. wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych na sprzedaż
…dot. wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych na sprzedaż…
2.
Anna Kurzawa
dot. podatku od nieruchomości przy ulicy Powstańców Wlkp.
…dot. podatku od nieruchomości przy ulicy Powstańców Wlkp…
3.
Jarosław Sidor
dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
…dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
4.
Jarosław Sidor
dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
…dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
5.
Sławomir Lachowicz
ws. wykup gruntów od Wału Tarejwy do ul. Warszawskiej
2019-01-30 …wykup gruntów od Wału Tarejwy do ul. Warszawskiej ws. wykup gruntów od Wału Tarejwy do ul. Warszawskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Tadeusz Wojdyński
ws. informacji dotyczącej wyburzenia prywatnych garaży
2019-01-30 …zapytanie 2019-01-30 ws. informacji dotyczącej wyburzenia prywatnych garaży ws. informacji dotyczącej wyburzenia prywatnych garaży nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. tego czy przy wykonywaniu remontu budynku po Sądzie Rejonowym w Koninie będzie nawiązanie do przedwojennej fasady budynku
2019-02-27 …Koninie będzie nawiązanie do przedwojennej fasady budynku Odpowiedź z dnia 2019-03-15 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty sąd…
8.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. prowadzonych czynności w sprawie zabezpieczenia ogrodzenia posesji, które jest uszkadzane przez rosnący jesion
2019-02-27 …w sprawie zabezpieczenia ogrodzenia posesji, które jest uszkadzane przez rosnący jesion Odpowiedź z dnia 2019-03-15 nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Janusz Zawilski
ws. zamontowania oświetlenia dla kilku posesji znajdujących się za firmą KIA Ryszarda Nowickiego
2019-02-27 …KIA Ryszarda Nowickiego ws. zamontowania oświetlenia dla kilku posesji znajdujących się za firmą KIA Ryszarda Nowickiego Wniosek nieruchomości głównie mieszkania, grunty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
10.
Jarosław Sidor
ws. działki nr 385 na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Matejki. Prosił o podjęcie stosownych decyzji, aby odpowiednie wydziały sprawdziły, jaka jest zawarta umowa, czy wszystko jest zgodne z planem i zawartą umową z 2015 roku
2019-02-27 …sprawdziły, jaka jest zawarta umowa, czy wszystko jest zgodne z planem i zawartą umową z 2015 roku nieruchomości głównie mieszkania, grunty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Inne strony

Brak wyników