Wyniki wyszukiwania dla tagu: sąd

Uchwały

Wyniki 1–10 z 28
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 14 — — w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …Uchwała nr 14 - w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu plan zagospodarowania przestrzennego skarga zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego skargi…
skargi zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 277 — — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …Uchwała nr 277 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga skargi…
skargi
4. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 721 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sąd prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent sąd skargi
5. Sesja nr 50 z dnia
2018-05-14
Uchwała nr 722 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Treść […] sprawie decyzji władz centralnych radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd
prawo radni sąd
6. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 741 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd
radni sąd skargi
7. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 742 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Pełnomocnictwo […] sąd radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo radni sąd
8. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 743 — w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu …w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sąd radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego skargi…
radni sąd skargi
9. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 744 — w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Pełnomocnictwo […] skargi radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego sąd
radni sąd skargi
10. Sesja nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 101 — w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu …w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Pełnomocnictwo […] sąd prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo sąd
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i […] w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku […] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina–Osada. 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku…
2. Komisja Infrastruktury …dnia 1 kwietnia 2020 r.; b) udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Miasta Konina przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. 2020-06-22 16:00 18:00 1. Informacja Prezydenta Miasta nt.: Inwestycji i […] w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2005 roku […] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina–Osada. 9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 380 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku…
4. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku…
5. Komisja Praworządności …Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2020-2023. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 225 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2019 roku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …istnieją plany, aby powstało Centrum Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej. Przypuszczalne siedziby dla tej instytucji to budynek po starym sądzie przy ulicy Wojska Polskiego lub Dom Zemełki na Placu Wolności. W budynku miałyby znajdować się trzy sfery…
2. Nadzór Prezydenta nad instytucjami kultury a prawo 2020-02-06 …samodzielności jednostki organizacyjnej. Kolejne, Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2014 roku nr Lex-R.4131.29.2014.MN: Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2001 roku w sprawie SA/Sz 733/01: „Instytucja kultury jako […] kultury jest samorządową osobą prawną, a więc cechuje się samodzielnością i autonomią działania. Teraz dla odmiany wyrok sądu. Powyżej już został wspomniany wyrok NSA z 2001 roku, uzupełnię go nowszym, z dnia 20 marca […] samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków. Samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej, oznacza także, zdaniem Sądu, że organizator nie może w sposób dowolny samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury. Pięć dokument…
3. PESEL w Konińskim Budżecie Obywatelskim 2020-03-15 …głos jest mieszkańcem gminy. (Nr P-II.4131.2.179.2018, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego). Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. III SA/Łd 354/16: Nietrudno zauważyć, że numer PESEL nie obejmuje danych dotyczących […] konsultacje. Takich wyroków i rozstrzygnięć nadzorczych jest łącznie kilkadziesiąt na przestrzeni wielu lat. Wojewodowie i sądy mają na myśli tutaj to, że dla weryfikacji biorących udział w konsultacjach społecznych nie można korzystać z […] do tej pory.  Co do tego ostatniego zagadnienia, to może niech wypowie się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, sygn. I SA/Bd 593/19, by zakończyć wiecznie powracający temat definicji mieszkańca w KBO: Krąg…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników