Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 33 — — w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Koninie …Uchwała nr 33 - w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 62 — — w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 62 - w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 63 — — w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 63 - w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 64 — — w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Uchwała nr 64 - w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 105 — — w sprawie założenia Zespołu Szkół nr 1 w Koninie …Uchwała nr 105 - w sprawie założenia Zespołu Szkół nr 1 w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 122 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie …Uchwała nr 122 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 123 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie …Uchwała nr 123 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 124 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie …Uchwała nr 124 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 125 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie …Uchwała nr 125 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 126 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Uchwała nr 126 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15. 2020-01-16 16:00 18:15 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa […] Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu […] w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego…
2. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15. 2020-01-16 16:00 18:15 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa […] Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu […] w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego…
3. Komisja Praworządności …zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego. 5. Radny Tomasz Andrzej Nowak poruszył sprawę remontu toalet w Szkole Podstawowej nr 15. 2020-01-16 16:00 18:15 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa […] Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań: a) z realizacji zadań z zakresu […] w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 …składa się m.in. odbieranie ich od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, gdzie śmieci powstają. Takimi miejscami są np. restauracje, szkoły, centra handlowe, szpitale itp. itd. Od 2013 do 2017 roku z tego typu nieruchomości śmieci były odbierane…
2. Wykaz i kontakt do przedsiębiorstw dbających o zieleń w Koninie 2019-05-08 …ha (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 15) ul.Topazowa a Japisowa […] ha ul.Szymanowskiego a Szeligowskiego    ( pomiędzy Gimnazjum nr 5 a Szkołą Podstawową nr 12)            - 0,0650 ha ul.Energetyka  (przy zegarze […] drogi wjazdowej do pawilonów Ronda    do placu przy Państwowej Wyższej     Szkole Zawodowej) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego…
3. Hangar i jego krótka historia 2020-01-26 …iż CKU wyszła już o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, by uwzględnić tam hangar. 6 listopada 2015 roku Szkoła dostała zgodę na budowę. Ostatecznie wniosek otrzymał 496 głosów, co uplasowało go na trzynastym miejscu […] rą zabiegał od 2013 roku. Kajaki miały być uzupełnieniem dla klas turystycznych i mundurowych. Dlaczego akurat Szkoła otrzymała możliwość administrowania obiektem? W wyjaśnieniu, które otrzymałem, można przeczytać, że wynika to po prostu z […] następująco: Podmioty gospodarcze, które chcą wynająć mienie jednostki sektora finansów publicznych, jaką jest szkoła, zgłaszają się same. Po takim zgłoszeniu szkoła informuje Urząd Miejski, a umowa na najem zostaje podpisana. I…
4. Krótki tekst o relacjach między mieszkańcami a radnymi Konina 2019-11-03 …wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie, jak również spółki miejskie, tzw. jednostki organizacyjne, czyli szkoły, biblioteki, instytucje sportowe itd. itd. I tutaj mieliśmy z taką do czynienia. Podsumowując: radne/radni powinni wychodzić z…
5. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-18 …samych budynków. Do ciężkiej sytuacji finansowej doszedł jeszcze podwójny nabór w szkołach ponadpodstawowych. Z tego powodu nie ma mowy o realizacji pierwszego punktu, czyli zmniejszeniu liczebności uczniów […] stwierdzić, czy to w ogóle będzie możliwe w najbliższych latach. Klasy w liceach, technikach lub szkołach zawodowych liczą od 34 do 38 osób. Zwiększenie liczby godzin pracy świetlic szkolnych, już podczas […] wkach po atrakcyjnych cenach. Innym z oświatowych postulatów było zapewnienie bezpłatnej nauki pływania we wszystkich szkołach oraz badanie wad postawy i gimnastyka korekcyjna. W trakcie kampanii pojawiły się pytania o naukę pływania, kt…
6. O regulaminie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego ciąg dalszy 2020-02-06 …jest wskazane, by realizacją wniosków zajęły się jedynie wydziały, gdy w rzeczywistości robią to też szkoły lub spółki miejskie. Regulamin KBO wymaga wielu poprawek. Mimo iż co roku wprowadzane są kolejne…
7. PESEL w Konińskim Budżecie Obywatelskim 2020-03-15 …powyżej 18. roku życia. Po drugie: Karta Mieszkańca. Osoby poniżej 18. roku życia posiadają wydawane przez konińskie szkoły Karty Mieszkańca, które uprawniają ich do darmowych przejazdów autobusami MZK. Konińska Karta Seniora…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 26
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Witold Nowak
dot. naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr 12
…dot. naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr…
2.
Witold Nowak
dot. punktów z Pewiczanką w szkołach
…dot. punktów z Pewiczanką w szkołach
3.
Jarosław Sidor
dot. możliwości korzystania z sal gimnastycznych we wszystkich szkołach
…dot. możliwości korzystania z sal gimnastycznych we wszystkich szkołach
4.
Zenon Chojnacki
dot. agitacji w konińskich przedszkolach w sprawie posyłania sześciolatków do szkół
…dot. agitacji w konińskich przedszkolach w sprawie posyłania sześciolatków do szkół
5.
Urszula Maciaszek
dot. chodnika przy Szkole Podstawowej nr 9
…dot. chodnika przy Szkole Podstawowej nr…
6.
Piotr Korytkowski
dot. przygotowania szkół na przyjecie sześciolatków
…dot. przygotowania szkół na przyjecie sześciolatków…
7.
Janusz Zawilski
dot. promowania wcześniejszego zaczęcia nauki w szkołach dla sześciolatków
…dot. promowania wcześniejszego zaczęcia nauki w szkołach dla sześciolatków…
8.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki
2019-02-27 …konkurs na dyrektora placówki ws. tego, czy w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
9.
Janusz Zawilski
ws. planów wykorzystania przez Miasto budynku dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół Technicznych
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. planów wykorzystania przez Miasto budynku dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół Technicznych ws. planów wykorzystania przez Miasto budynku dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół Technicznych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
10.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, które przedszkola będą strajkować
2019-03-27 …które przedszkola będą strajkować ws. tego, które przedszkola będą strajkować oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników