Wyniki wyszukiwania dla tagu: organizacje pozarządowe

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 18 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …Uchwała nr 18 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 67 — — w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu …Uchwała nr 67 - w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 107 — — w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina …Uchwała nr 107 - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 210 — — w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok …Uchwała nr 210 - w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok organizacje pozarządowe partycypacja…
partycypacja
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 276 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 107 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina …kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 368 — — w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin …Uchwała nr 368 - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin organizacje pozarządowe sport partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
partycypacja sport
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 422 — — w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok …Uchwała nr 422 - w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 423 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …dnia 26 września 2012 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego KRDPP organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe
9. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 582 — w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok …w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Program Współpracy Samorządu Miasta Konina z […] organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Opinia Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów…
organizacje pozarządowe partycypacja
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 629 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Grupa Lokalna w Koninie w przedmiocie wygaszenia mandatu radnego Karola Skoczylasa …radnego Karola Skoczylasa radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi - realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące…
2. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …i rozpatrywanie spraw dotyczących: - ochrony zdrowia, pomocy społecznej, - wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi - realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące…
3. Komisja Praworządności …Zapoznanie się z działaniami edukacyjnymi, kulturalnymi i sportowymi - realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w […] miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 5) wspieranie osób niepełnosprawnych, 6) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […] parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w […] miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za…
6. Komisja Praworządności …parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu – obr. Gosławice; b) przyznania pierwszeństwa w […] miasta Konina na lata 2020-2023. 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie — rok 2018 2019-04-25 …Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie - rok 2018 2019-04-25 Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje humanitarne, a nawet parafia. Wykres z dotacji od Urzędu Miejskiego za rok 2018. [infogram id="c2ab20ae-58c5-4047-bafb…
2. Dlaczego np. na Zatorzu nie może być realizowany budżet obywatelski 2020-03-08 …byli nie tylko mieszkańcy, ale też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy organizacje pozarządowe. Było to niezgodne z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowiącym, że konsultacje mogą być…
3. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-20 …ry teraz ma służyć raczej za miejsce wydarzeń kulturalnych, nie zaś jako nowy budynek Centrum Organizacji Pozarządowych. Na sam zabytek zabezpieczono 5 mln zł, co było warunkiem zawnioskowania o fundusze na jego remont i dostosowanie […] miękkich: obejmują one takie przedsięwzięcia jak m.in.: Jarmark św. Bartłomieja, Jarmark Bożonarodzeniowy, Konińskie Źrebaki, miejsce dla organizacji pozarządowej M-Lab i wiele innych (link w bibliografii). Dwa pierwsze to kilkudniowe imprezy cykliczne, odbywające się na […] zakup Pałacu Reymonda. Dodane do Lokalnego Programu Rewitalizacji dodatkowe zadania dotyczą zadań „miękkich”, czyli np. organizacji jedno bądź kilkudniowych imprez na starówce. Niektóre z nich to niezrealizowane pomysły obecnej…
4. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-21 …podzielił Pożyczkowy Fundusz Obywatelski, który miał na celu zabezpieczać pieniądze na wkład własny dla organizacji pozarządowych, gdy te chciałyby wystąpić z wnioskiem o fundusze w różnych konkursach. Obietnica nie została spełniona…
5. Koniński Budżet Obywatelski a Rada Miasta Konina 2020-01-15 …EWENTUALNIE zostać zrealizowane decyduje TYLKO Rada Miasta Konina, a nie Prezydent Miasta Konina lub Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych. Tymczasem żaden z tych wniosków nie został poddany pod głosowanie radnych. Dla wzmocnienia tego, co…
6. Inicjatywa lokalna w Koninie — projekt uchwały 2020-02-23 …określonej struktury. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. No i samego Kodeksu. Skoro zaś nie ma określonej […] dwóch radnych, z dwóch urzędników i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wyznaczonych przez KRDPP. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że ustawa tutaj wskazuje, że ma to…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników