Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu …r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 318 — — w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …Uchwała nr 318 - w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” transport publiczny komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 336 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków …właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 402 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” MZK PKS plan mobilności transport komunikacja miejska
komunikacja miejska transport
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 433 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 …Uchwała nr 433 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 mzk transport…
transport
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …o zezwolenia wydane przez Marszałków Województw Praca przewozowa w obszarze objętym analizą wg Przewoźników Praca przewozowa w komunikacji powiatowej Przystanki w Mieście Konin Przystanki w Powiecie Kolskim Przystanki w Powiecie Konińskim Przystanki w Powiecie Słupeckim […] komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Miasta Konina i Powiatu Konińskiego Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Kolskiego Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Słupeckiego Projektowana komunikacja o […] oraz powiatach obszaru objętego Planem Transportowym Porównanie komunikacji aktualnej z planowaną obszaru objętego porozumieniem Przebieg projektowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym porozumieniem komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym opłaty komunikacja miejska transport…
komunikacja miejska opłaty transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
2. Komisja Infrastruktury …Fotowoltaika. 2019-01-07 16:00 18:30 Rozpatrzenie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej konińskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z jesieni 2018 roku. Prezentacja wyników badań marketingowych Koncepcja optymalizacji oferty przewozowej Zestawienie najsłabiej […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu […] z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
4. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu […] z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
5. Komisja Praworządności …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu […] z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 …obrębie gmin ościennych w ramach rozwoju Aglomeracji Konińskiej. Środkami do realizacji tego celu miały być: darmowa komunikacja miejska oraz rozbudowa sieci ulic i dróg rowerowych, obszarów pod inwestycje i usług […] km dróg rowerowych na terenie powiatu i Miasta Konin. Jeżeli chodzi o komunikację miejską Konin wciąż posiada połączenia z wieloma gminami ościennymi: Stare Miasto, Golina, Żychlin, Wola Podłężna, Kazimierz Biskupi i innymi. Brakuje […] następuje; współpraca z Aglomeracją Konińską kuleje, jednak większa część gmin włączyła się do organizacji komunikacji miejskie. Jutro zaś o postulatach dotyczących oświaty, młodzieży, dzieci i rodziców. Bibliografia: https://www.facebook.com/notes/piotr-korytkowski/przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-praca/872135886329342/?__tn__=HH-R…
2. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-20 …została poszerzona, a ośrodek należący do MOSiR zmodernizowany; mowa o drogach rowerowych już była przy okazji komunikacji miejskiej. W 2019 roku podpisano umowę na budowę 2,5 km dróg rowerowych. Z programu wyborczego…
3. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-21 …formatu. Sądzę, że nie ma sensu się bardziej na ten temat rozpisywać. Od października za darmo komunikacją miejską mogą jeździć wszyscy uczniowie zamieszkali w Koninie, a do końca tego roku również ci mieszkający […] Społecznego. Instytucja ta miała pozwolić mieszkańcom na czynny udział w procesie decyzyjnym władz miasta dotyczącym najważniejszych inwestycji miejskich. Podobny los podzielił Pożyczkowy Fundusz Obywatelski, który miał na celu zabezpieczać pieniądze na wkład własny […] światowej sławy; nie utworzono zarówno Konińskiego Forum Dialogu Społecznego i Pożyczkowego Funduszu Obywatelskiego; darmową komunikację miejską wprowadzono tylko dla uczniów zamieszkałych w Koninie; fundusze na kulturę w przyszłym roku wzrosną; fundusze…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 22
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Emilia Wasielewska
ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK
2019-01-30 …ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK komunikacja miejska partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
2.
Emilia Wasielewska
ws. terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie MZK
2019-03-27 …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski komunikacja miejska
3.
Emilia Wasielewska
ws. możliwości większej ilości połączeń dla mieszkańców V osiedla ze swoimi działkami w Ruminie
2019-05-29 …w Ruminie ws. możliwości większej ilości połączeń dla mieszkańców V osiedla ze swoimi działkami w Ruminie komunikacja miejska
4.
Jacek Roman Kubiak
ws. MZK
2019-06-24 …interpelacja 2019-06-24 ws. MZK ws. MZK 08.07.2019 komunikacja miejska
5.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
ws. zmiany kursów autobusów MZK
2019-06-26 …zapytanie 2019-06-26 ws. zmiany kursów autobusów MZK ws. zmiany kursów autobusów MZK Wniosek komunikacja miejska
6.
Jacek Roman Kubiak
ws. rozkładu jazdy MZK
2019-06-26 …zapytanie 2019-06-26 ws. rozkładu jazdy MZK ws. rozkładu jazdy MZK komunikacja miejska
7.
Jarosław Sidor
ws. rozkładu jazdy MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. rozkładu jazdy MZK ws. rozkładu jazdy MZK komunikacja miejska
8.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
ws. kursów MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. kursów MZK ws. kursów MZK komunikacja miejska
9.
Sławomir Lachowicz
ws. kursów MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. kursów MZK ws. kursów MZK komunikacja miejska
10.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. kursów MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. kursów MZK ws. kursów MZK Odpowiedź z dnia 2019-08-13 komunikacja miejska
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników