Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu …r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
4. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 318 — — w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …Uchwała nr 318 - w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” transport publiczny komunikacja miejska
komunikacja miejska
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 336 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków …właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 402 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” MZK PKS plan mobilności komunikacja miejska transport…
komunikacja miejska transport
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 433 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 …Uchwała nr 433 - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2017 mzk transport…
transport
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …o zezwolenia wydane przez Marszałków Województw Praca przewozowa w obszarze objętym analizą wg Przewoźników Praca przewozowa w komunikacji powiatowej Przystanki w Mieście Konin Przystanki w Powiecie Kolskim Przystanki w Powiecie Konińskim Przystanki w Powiecie Słupeckim […] komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Miasta Konina i Powiatu Konińskiego Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Kolskiego Projektowana komunikacja o charakterze użyteczności publicznej w obszarze Powiatu Słupeckiego Projektowana komunikacja o […] oraz powiatach obszaru objętego Planem Transportowym Porównanie komunikacji aktualnej z planowaną obszaru objętego porozumieniem Przebieg projektowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym porozumieniem transport komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
10. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym transport komunikacja miejska opłaty…
komunikacja miejska opłaty transport
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
2. Komisja Infrastruktury …Fotowoltaika. 2019-01-07 16:00 18:30 Rozpatrzenie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej konińskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z jesieni 2018 roku. Prezentacja wyników badań marketingowych Koncepcja optymalizacji oferty przewozowej Zestawienie najsłabiej […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 7. Przyjęcie sprawozdań…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu […] z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
4. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu […] z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
5. Komisja Praworządności …Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu […] z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania; b) z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na […] uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 6. Rozpatrzenie projektu…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-17 …obrębie gmin ościennych w ramach rozwoju Aglomeracji Konińskiej. Środkami do realizacji tego celu miały być: darmowa komunikacja miejska oraz rozbudowa sieci ulic i dróg rowerowych, obszarów pod inwestycje i usług […] km dróg rowerowych na terenie powiatu i Miasta Konin. Jeżeli chodzi o komunikację miejską Konin wciąż posiada połączenia z wieloma gminami ościennymi: Stare Miasto, Golina, Żychlin, Wola Podłężna, Kazimierz Biskupi i innymi. Brakuje […] następuje; współpraca z Aglomeracją Konińską kuleje, jednak większa część gmin włączyła się do organizacji komunikacji miejskie. Jutro zaś o postulatach dotyczących oświaty, młodzieży, dzieci i rodziców. Bibliografia: https://www.facebook.com/notes/piotr-korytkowski/przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-i-praca/872135886329342/?__tn__=HH-R…
2. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-20 …została poszerzona, a ośrodek należący do MOSiR zmodernizowany; mowa o drogach rowerowych już była przy okazji komunikacji miejskiej. W 2019 roku podpisano umowę na budowę 2,5 km dróg rowerowych. Z programu wyborczego…
3. Program wyborczy a jego realizacja – rok po objęciu fotela Prezydenta 2019-11-21 …formatu. Sądzę, że nie ma sensu się bardziej na ten temat rozpisywać. Od października za darmo komunikacją miejską mogą jeździć wszyscy uczniowie zamieszkali w Koninie, a do końca tego roku również ci mieszkający […] Społecznego. Instytucja ta miała pozwolić mieszkańcom na czynny udział w procesie decyzyjnym władz miasta dotyczącym najważniejszych inwestycji miejskich. Podobny los podzielił Pożyczkowy Fundusz Obywatelski, który miał na celu zabezpieczać pieniądze na wkład własny […] światowej sławy; nie utworzono zarówno Konińskiego Forum Dialogu Społecznego i Pożyczkowego Funduszu Obywatelskiego; darmową komunikację miejską wprowadzono tylko dla uczniów zamieszkałych w Koninie; fundusze na kulturę w przyszłym roku wzrosną; fundusze…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 22
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Emilia Wasielewska
ws. konsultacji społecznych dotyczących nowego rozkładu MZK
2019-01-30 …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski komunikacja miejska
2.
Emilia Wasielewska
ws. terminu rozpoczęcia konsultacji społecznych odnośnie MZK
2019-03-27 …Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski komunikacja miejska
3.
Emilia Wasielewska
ws. możliwości większej ilości połączeń dla mieszkańców V osiedla ze swoimi działkami w Ruminie
2019-05-29 …w Ruminie ws. możliwości większej ilości połączeń dla mieszkańców V osiedla ze swoimi działkami w Ruminie komunikacja miejska
4.
Jacek Roman Kubiak
ws. MZK
2019-06-24 …interpelacja 2019-06-24 ws. MZK ws. MZK 08.07.2019 komunikacja miejska
5.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
ws. zmiany kursów autobusów MZK
2019-06-26 …zapytanie 2019-06-26 ws. zmiany kursów autobusów MZK ws. zmiany kursów autobusów MZK Wniosek komunikacja miejska
6.
Jacek Roman Kubiak
ws. rozkładu jazdy MZK
2019-06-26 …zapytanie 2019-06-26 ws. rozkładu jazdy MZK ws. rozkładu jazdy MZK komunikacja miejska
7.
Jarosław Sidor
ws. rozkładu jazdy MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. rozkładu jazdy MZK ws. rozkładu jazdy MZK komunikacja miejska
8.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
ws. kursów MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. kursów MZK ws. kursów MZK komunikacja miejska
9.
Sławomir Lachowicz
ws. kursów MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. kursów MZK ws. kursów MZK komunikacja miejska
10.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. kursów MZK
2019-07-26 …zapytanie 2019-07-26 ws. kursów MZK ws. kursów MZK Odpowiedź z dnia 2019-08-13 komunikacja miejska
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników