Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 762 — w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie …realizowanego przez Województwo Wielkopolskie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
finanse woda i ścieki współpraca regionalna
2. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 476 — w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający …w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający przedsiębiorcy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
przedsiębiorcy współpraca regionalna
3. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 674 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekty unijne przedsiębiorcy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
projekty unijne przedsiębiorcy współpraca regionalna
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 545 — w sprawie wyrażenia woli przekazania pomocy rzeczowej poszkodowanym przez nawałnice gminom …ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
bezpieczeństwo pomoc społeczna współpraca regionalna
5. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 28 — w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich …w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich w sprawie wystąpienia ze Związku Powiatów Polskich współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 607 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 — 2020 …dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
dzieci pomoc społeczna współpraca regionalna
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 636 — w sprawie przyjęcia przez Miasto Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Konińskiego …Powiatu Konińskiego dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
dotacje finanse kultura współpraca regionalna
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …objętego porozumieniem Przebieg projektowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym porozumieniem komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 752 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Radosne przedszkole — mądry start” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
oświata przedszkola współpraca regionalna
10. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 702 — w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie …Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
woda i ścieki współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników