Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 26
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 78 — — w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …Uchwała nr 78 - w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorczość inwestycja inwestycje przedsiębiorcy…
inwestycje przedsiębiorcy
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 112 — — w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie …Uchwała nr 112 - w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie kupno przedsiębiorczość przedsiębiorcy…
przedsiębiorcy
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 360 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość przedsiębiorcy…
przedsiębiorcy
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 373 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …Uchwała nr 373 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość projekty unijne projekty unijne przedsiębiorcy…
projekty unijne przedsiębiorcy
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 476 — w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający …w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający przedsiębiorcy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
przedsiębiorcy współpraca regionalna
7. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …z planowaną obszaru objętego porozumieniem Przebieg projektowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym porozumieniem współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne transport komunikacja miejska…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
8. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 545 — w sprawie wyrażenia woli przekazania pomocy rzeczowej poszkodowanym przez nawałnice gminom …w sprawie wyrażenia woli przekazania pomocy rzeczowej poszkodowanym przez nawałnice gminom współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie…
bezpieczeństwo pomoc społeczna współpraca regionalna
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 599 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego …w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
komunikacja miejska współpraca regionalna
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 607 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 — 2020 …Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 - 2020 Program Rozwoju Pieczy 2018-2020 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc…
dzieci pomoc społeczna współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–1 z 1
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Witold Nowak
dot. nowej nawierzchni na ulicy Regionalnej
…dot. nowej nawierzchni na ulicy Regionalnej
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników