Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 94
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 33 — — w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Koninie …Uchwała nr 33 - w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 62 — — w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 62 - w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 63 — — w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 63 - w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 64 — — w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Uchwała nr 64 - w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 105 — — w sprawie założenia Zespołu Szkół nr 1 w Koninie …Uchwała nr 105 - w sprawie założenia Zespołu Szkół nr 1 w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 122 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie …Uchwała nr 122 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 123 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie …Uchwała nr 123 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 124 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie …Uchwała nr 124 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 125 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie …Uchwała nr 125 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 126 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Uchwała nr 126 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Witold Nowak
dot. naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr 12
…dot. naprawy drogi przy Szkole Podstawowej nr…
2.
Witold Nowak
dot. punktów z Pewiczanką w szkołach
…dot. punktów z Pewiczanką w szkołach
3.
Jarosław Sidor
dot. możliwości korzystania z sal gimnastycznych we wszystkich szkołach
…dot. możliwości korzystania z sal gimnastycznych we wszystkich szkołach
4.
Zenon Chojnacki
dot. agitacji w konińskich przedszkolach w sprawie posyłania sześciolatków do szkół
…dot. agitacji w konińskich przedszkolach w sprawie posyłania sześciolatków do szkół
5.
Urszula Maciaszek
dot. chodnika przy Szkole Podstawowej nr 9
…dot. chodnika przy Szkole Podstawowej nr…
6.
Piotr Korytkowski
dot. przygotowania szkół na przyjecie sześciolatków
…dot. przygotowania szkół na przyjecie sześciolatków…
7.
Janusz Zawilski
dot. promowania wcześniejszego zaczęcia nauki w szkołach dla sześciolatków
…dot. promowania wcześniejszego zaczęcia nauki w szkołach dla sześciolatków…
8.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, czy w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki
2019-02-27 …w Przedszkolu Nr 14 był przeprowadzony konkurs na dyrektora placówki oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
9.
Janusz Zawilski
ws. planów wykorzystania przez Miasto budynku dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół Technicznych
2019-02-27 …zapytanie 2019-02-27 ws. planów wykorzystania przez Miasto budynku dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół Technicznych ws. planów wykorzystania przez Miasto budynku dotychczas użytkowanego przez Zespół Szkół Technicznych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
10.
Jacek Roman Kubiak
ws. tego, które przedszkola będą strajkować
2019-03-27 …które przedszkola będą strajkować ws. tego, które przedszkola będą strajkować oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników