Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 73 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w […] sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele […] oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …Uchwała nr 343 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i…
oświata
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 127 — — w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Uchwała nr 127 - w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 548 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …zmiany Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września […] dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata prawo szkoły
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 621 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w […] Koninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym […] oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele, oświata…
oświata szkoły
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 614 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie w sprawie stwierdzenia […] przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla […] uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 146 — — w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 …Uchwała nr 146 - w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Konina do Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2015 – 2019 radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 615 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr […] im. Floriana Marciniaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 619 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w sprawie stwierdzenia […] przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla […] uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 616 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr […] im. Stanisława Moniuszki w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników