Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 78 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 124 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie …Uchwała nr 124 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 549 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. …zmiany Uchwały Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i […] nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata prawo szkoły
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 731 — w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz …opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich […] opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich […] rzecz Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 495 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata projekty unijne szkoły
5. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 523 — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” …w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 522 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 365 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz …opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innej kadry kierowniczej oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich…
oświata
7. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 472 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. …w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. Uzasadnienie Plan […] sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Konin, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Konina, prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r […] do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Konin, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych…
niepełnosprawni oświata
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 130 — — w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” …Uchwała nr 130 - w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 617 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr […] im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 686 — w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Kolskiej nr 1 w Koninie …w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Kolskiej nr 1 w Koninie w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych przy ul. Kolskiej nr 1 w Koninie Akt Założycielski Zespołu […] Szkół Technicznych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników