Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 76 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Małe kroki — duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata pomoc społeczna projekty unijne przedszkola szkoły
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 625 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im […] Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Budownictwa […] i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 549 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. …zmiany Uchwały Nr 472 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i […] nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata prawo szkoły
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 624 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie […] w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie […] oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 560 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 621 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w […] Koninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym […] oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele, oświata…
oświata szkoły
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 63 — — w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 63 - w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
8. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 785 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu Erasmus+ …Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu Erasmus+ Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
9. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 611 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr […] im. Gustawa Morcinka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Gustawa Morcinka w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 345 — — w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie przy ul. Sosnowej 16 …Uchwała nr 345 - w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie przy ul. Sosnowej 16 nazwa oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników