Wyniki wyszukiwania dla tagu: szkoły

Uchwały

Wyniki 1–10 z 73 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 125 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie …Uchwała nr 125 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 524 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i […] nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata prawo szkoły
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w […] sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele […] oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 127 — — w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Uchwała nr 127 - w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 619 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w sprawie stwierdzenia […] przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla […] uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …Uchwała nr 343 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i…
oświata
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 651 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i […] postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Uzasadnienie Oświadczenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 145 — — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 471 — w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie Spis ulic obwodu Szkoły […] Koninie Spis ulic obwodu klas dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie, prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 122 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie …Uchwała nr 122 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników