Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 495 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …współfinansowanego ze środków EFS projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea młodzież
młodzież oświata projekty unijne szkoły
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 496 — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin młodzież niepełnosprawni dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea pomoc społeczna…
dzieci młodzież niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 608 — w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 — 2020 …dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin młodzież
dzieci młodzież pomoc społeczna
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 764 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina …Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski młodzież
młodzież partycypacja statut
5. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 43 — w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 …w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i […] młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Uzasadnienie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci pomoc społeczna
6. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 57 — w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina …sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina Statut Młodzieżowej Rady Miasta młodzież statut zmiany statutu gminy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka…
młodzież partycypacja statut
7. Sesja nr 24 z dnia
2020-04-29
Uchwała nr 337 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent…
oświata szkoły
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …i sportowymi - realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące. 2015-03-20 16.00 17.00 Omówienie materiałów sesyjnych na VI…
2. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …i sportowymi - realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące. 2015-01-04 14.00 16.30 1. Powitanie 2. Przedstawienie składu…
3. Komisja Praworządności …i sportowymi - realizowanymi przez placówki i instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe w ramach organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. 3. Sprawy bieżące. 2015-03-20 16.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …stypendiów dla uczniów i studentów, 5) wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży, 2018-12-13 16:00 18:30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III sesję Rady Miasta Konina […] Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
6. Komisja Praworządności …Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów: a) pn.: „Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy” w ramach Programu Edukacja – Komponent III; b) pn.: „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników