Wyniki wyszukiwania dla tagu: bezpieczeństwo

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 34 — — w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …Uchwała nr 34 - w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 545 — w sprawie wyrażenia woli przekazania pomocy rzeczowej poszkodowanym przez nawałnice gminom …w sprawie wyrażenia woli przekazania pomocy rzeczowej poszkodowanym przez nawałnice gminom bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
bezpieczeństwo pomoc społeczna współpraca regionalna
3. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 696 — w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 29 — w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 21 z dnia
2020-01-22
Uchwała nr 297 — w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Praworządności …Komisja Praworządności Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - wznoszenia pomników, - nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - wyboru ławników, - spraw […] sesyjnych na VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-03-20 15.00 16.00 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za 2014 r 2015-04-23 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych…
2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Szkole Podstawowej nr 15. 2020-01-16 16:00 18:15 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i […] zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z…
3. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Szkole Podstawowej nr 15. 2020-01-16 16:00 18:15 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i […] zakresie systemu pieczy zastępczej na 2020 rok. 8. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2019. 9. Raport z…
4. Komisja Praworządności …Komisja Praworządności Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 2) wspierania i upowszechniania idei […] Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2018. 2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych na VI sesję. 3. Sprawy bieżące […] Szkole Podstawowej nr 15. 2020-01-16 16:00 18:15 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i…
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku …Komisja Bezpieczeństwa i Porządku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Karol Skoczylas
dot. bezpieczeństwa osób korzystających z konińskich basenów
…dot. bezpieczeństwa osób korzystających z konińskich basenów…
2.
Anna Kurzawa
dot. bezpieczeństwa placu zabawa na V Osiedlu
…dot. bezpieczeństwa placu zabawa na V Osiedlu…
3.
Tomasz Andrzej Nowak
dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Taczanowskiego i Solnej
…dot. bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Taczanowskiego i Solnej…
4.
Jakub Eltman
ws. zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Poznańska — Hurtowa
2019-01-30 …ws. zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Poznańska - Hurtowa ws. zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Poznańska - Hurtowa Wniosek zapytanie drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
5.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. bezpieczeństwa miasta związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych
2019-05-29 …zapytanie 2019-05-29 ws. bezpieczeństwa miasta związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych ws. bezpieczeństwa miasta związanego z budową fabryki zajmującej się produkcją akumulatorów do aut elektrycznych Odpowiedź z dnia…
6.
Katarzyna Jaworska
ws. instalacji progów zwalniających na ul. SIerpińskiego
2019-06-26 …ws. instalacji progów zwalniających na ul. SIerpińskiego ws. instalacji progów zwalniających na ul. SIerpińskiego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
7.
Jakub Eltman
ws. ubezpieczenia strażaków ochotników
2019-08-05 …interpelacja 2019-08-05 ws. ubezpieczenia strażaków ochotników ws. ubezpieczenia strażaków ochotników 13.08.2019 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
8.
Sławomir Lachowicz
ws. przeniesienia kamery znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza-Plac Zamkowy-Westerplatte
2019-09-18 …ws. przeniesienia kamery znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza-Plac Zamkowy-Westerplatte drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
9.
Krystian Marek Majewski
ws. sieci monitoringu i bezpieczeństwa w Koninie
2019-11-12 …zapytanie 2019-11-12 ws. sieci monitoringu i bezpieczeństwa w Koninie ws. sieci monitoringu i bezpieczeństwa w Koninie bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
10.
Katarzyna Jaworska
ws. usprawnienia przejazdu samochodów na ul. 11 Listopada na wysokości przejścia dla pieszych przy bazarze poprzez „pana stopka”
2019-11-27 …usprawnienia przejazdu samochodów na ul. 11 Listopada na wysokości przejścia dla pieszych przy bazarze poprzez „pana stopka” bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników