Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko …środowisko Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Uzasadnienie woda i ścieki energia ciepło, gaz, prąd tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie…
energia środowisko tereny zielone woda i ścieki zdrowie
2. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 730 — w sprawie nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie …nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie w sprawie nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
3. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 50 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” …pomnika przyrody dębu „Stanisław” w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” Załącznik kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
kultura środowisko tereny zielone
4. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 51 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” …pomnika przyrody dębu „Fryderyk” w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” Załącznik kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
kultura środowisko tereny zielone
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników