Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekty…
projekty unijne
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 559 — w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla miasta Konina na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko …środowisko Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Uzasadnienie woda i ścieki energia ciepło, gaz, prąd tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie…
energia środowisko tereny zielone woda i ścieki zdrowie
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 730 — w sprawie nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie …nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie w sprawie nadania nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” w Koninie tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
4. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 50 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” …w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” w sprawie pomnika przyrody dębu „Stanisław” Załącznik tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
kultura środowisko tereny zielone
5. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 51 — w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” …w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” w sprawie pomnika przyrody dębu „Fryderyk” Załącznik tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
kultura środowisko tereny zielone
6. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 195 — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin …Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin porządek czystość, sprzątanie ulic spółki tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
porządek spółki tereny zielone
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy, - określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania […] Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Prezentacja koncepcji budowy Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie inwestycyjnym Konin Międzylesie. 2016-02-22 16.00 18.00 Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miasta Konina…
2. Komisja Infrastruktury …i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności […] Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Miasta Konina. 2. Prezentacja koncepcji budowy Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie inwestycyjnym Konin Międzylesie. 2016-02-22 16.00 18.00 Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miasta Konina…
3. Komisja Infrastruktury …Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów na V sesję Rady Miasta Konina. 4. Wybór wiceprzewodniczącego komisji. Prezentacja PWiK Prezentacja Zielony Klaster Prezentacja MZGOK Prezentacja MPEC 2019-03-25 16:00 19:00 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów […] Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. Prezentacja 2019-04-04 17:00 18:45 1. Przeznaczenie terenów Osady w planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 2. Sprawa przepompowni przy budynku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Jarosław Sidor
ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych
2019-02-27 …Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych ws. interwencji na ul. Gosławickiej dotyczącej wykorzystywania tzw. terenów zielonych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
2.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz
2019-05-15 …po Odkrywce Niesłusz ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
3.
Wiesław Wanjas
ws. uporządkowania korony grochodrzewu przy amfiteatrze
2019-05-29 …ws. uporządkowania korony grochodrzewu przy amfiteatrze ws. uporządkowania korony grochodrzewu przy amfiteatrze Wniosek tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
4.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja
2019-06-26 …po Odkrywce Niesłusz - kontynuacja ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz - kontynuacja nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne turystyka…
5.
Sławomir Lachowicz
ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych
2019-07-26 …zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych ws. zarośniętych tablic dot. terenów inwestycyjnych Wniosek inwestycje tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Maciej Ostrowski
ws. zaprzestania koszenia traw w okresie letnim
2019-07-26 …ws. zaprzestania koszenia traw w okresie letnim ws. zaprzestania koszenia traw w okresie letnim Wniosek tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
7.
Jakub Eltman
ws. terenów zielonych przy Hali Rondo
2019-10-04 …interpelacja 2019-10-04 ws. terenów zielonych przy Hali Rondo ws. terenów zielonych przy Hali Rondo porządek czystość, sprzątanie ulic…
8.
Monika Lis
ws. zachwaszczonych pasów zieleni na nowym skrzyżowaniu ulic Kolska-Europejska
2019-09-18 …zachwaszczonych pasów zieleni na nowym skrzyżowaniu ulic Kolska-Europejska ws. zachwaszczonych pasów zieleni na nowym skrzyżowaniu ulic Kolska-Europejska tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników