Wyniki wyszukiwania dla tagu: przedsiębiorcy

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 77 — — w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina …Uchwała nr 77 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina przedsiębiorczość podatki przedsiębiorcy podatki…
podatki przedsiębiorcy
2. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 663 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uzasadnienie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych przedsiębiorcy zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo przedsiębiorcy zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 112 — — w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie …nr 112 - w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie kupno przedsiębiorczość przedsiębiorcy
przedsiębiorcy
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-07-18
Uchwała nr 360 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …Uchwała nr 360 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka” Nr RPWP.06.03.01-30-0038/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość przedsiębiorcy
przedsiębiorcy
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 78 — — w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją …pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje…
inwestycje przedsiębiorcy
6. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 476 — w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający …w sprawie przystąpienia Miasta Konin do Konińskiej Izby Gospodarczej jako członek wspierający przedsiębiorcy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
przedsiębiorcy współpraca regionalna
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 382 — — w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 …Uchwała nr 382 - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019 przedsiębiorczość przedsiębiorcy
przedsiębiorcy
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 149 — — w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina …wyrażenia zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy KONIN Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Konina przedsiębiorczość inwestycja przedsiębiorcy inwestycje…
inwestycje przedsiębiorcy
9. Sesja nr 54 z dnia
2018-08-24
Projekt uchwały nr 809 — w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry na terenie miasta Konina …gry na terenie miasta Konina w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry na terenie miasta Konina przedsiębiorcy
przedsiębiorcy
10. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 674 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekty unijne przedsiębiorcy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
projekty unijne przedsiębiorcy współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników