Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 204 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 204 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty
opłaty
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 190 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 190 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 254 — — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. …w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. woda opłaty PWiK opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 347 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 347 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 396 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 396 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 43 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 43 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady opłaty śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady opłaty
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 222 — — w sprawie opłaty targowej …Uchwała nr 222 - w sprawie opłaty targowej opłaty opłaty
opłaty
8. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
9. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 378 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 378 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty
opłaty
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 398 — — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów …Uchwała nr 398 - w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów opłaty zwierzęta…
opłaty zwierzęta
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników