Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 205 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 …wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2016 odpady opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK…
komunikacja miejska
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 708 — w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina …w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców […] w granicach administracyjnych miasta Konina komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
5. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 551 — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok …Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty spółki…
odpady opłaty spółki
6. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 816 — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) na 2019 rok …z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
7. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 452 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 637 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego …z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 472 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata…
dzieci oświata przedszkola
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 645 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób […] przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uzasadnienie komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 348 — — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
10. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 808 — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …transportowych 808 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uzasadnienie opłaty podatki transport…
opłaty podatki transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników