Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 551 — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok …Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty spółki…
odpady opłaty spółki
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 589 — w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Konin lub jego jednostkom organizacyjnym …jego jednostkom organizacyjnym w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Konin lub jego jednostkom organizacyjnym opłaty
opłaty
3. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 254 — — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. …w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. woda opłaty PWiK opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK…
komunikacja miejska
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 203 — — w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …Uchwała nr 203 - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty
drogi opłaty
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 681 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz […] sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz […] określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 397 — — w sprawie stawek podatku od środków transportowych …Uchwała nr 397 - w sprawie stawek podatku od środków transportowych opłaty transport…
opłaty transport
8. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 708 — w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina …w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców […] w granicach administracyjnych miasta Konina komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 350 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 350 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
10. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 430 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej …w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej opłaty
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników