Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 400 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 …unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 190 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 190 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 589 — w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Konin lub jego jednostkom organizacyjnym …jego jednostkom organizacyjnym w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Konin lub jego jednostkom organizacyjnym opłaty
opłaty
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 376 — — w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne …Uchwała nr 376 - w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Konina uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne opłaty opłaty
opłaty
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 594 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych […] od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzasadnienie Opinia Sanepidu odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
7. Sesja nr 44 z dnia
2017-12-11
Uchwała nr 631 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta […] Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Uzasadnienie 16 7 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
8. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 577 — w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów …w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów opłaty podatki zwierzęta…
opłaty podatki zwierzęta
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 551 — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok …Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty spółki…
odpady opłaty spółki
10. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 450 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina na okres od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. …dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. Uzasadnienie Tabela taryf 479 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty woda i ścieki…
odpady opłaty woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników