Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 190 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 190 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …Uchwała nr 47 - w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień…
komunikacja miejska
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 237 — — w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji …Uchwała nr 237 - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji SPP […] opłaty parkowanie opłaty
opłaty parkowanie
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 204 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 204 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty
opłaty
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 403 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 403 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 378 — — w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym …Uchwała nr 378 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym opłaty opłaty
opłaty
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 430 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej …w sprawie zmiany Uchwały Nr 222 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej opłaty
opłaty
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 400 — — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 …unieszkodliwianie jednej tony odpadów komunalnych z grupy 20 na rok 2017 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
9. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 350 — — w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi …Uchwała nr 350 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi śmieci opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
10. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 203 — — w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego …Uchwała nr 203 - w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi opłaty drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe opłaty
drogi opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników