Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 55 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 647 — w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne …części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 708 — w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina …w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców […] w granicach administracyjnych miasta Konina komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
4. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 403 — — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …Uchwała nr 403 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 222 — — w sprawie opłaty targowej …Uchwała nr 222 - w sprawie opłaty targowej opłaty opłaty
opłaty
6. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 816 — w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 Mg odpadów z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) na 2019 rok …z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
7. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 467 — w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej …w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Deklaracja o wysokości opłaty […] za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne Deklaracja […] o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Załącznik nr 5 Uzasadnienie Uchwała Kolegium RIO z 21.03.2017 r. odpady wywóz…
odpady opłaty
8. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 237 — — w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji …Uchwała nr 237 - w sprawie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Konina, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania oraz organizacji SPP […] opłaty parkowanie opłaty
opłaty parkowanie
9. Sesja nr 44 z dnia
2017-12-11
Uchwała nr 631 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …Uchwały Nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty w sprawie zmiany Uchwały Nr 595 Rady Miasta […] Konina z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Uzasadnienie 16 7 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 335 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie …sprawie zmiany uchwały Nr 429 Rady Miasta Konina z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie MZK…
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników