Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 120 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 293 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 293 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 296 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów …roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 390 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 390 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 175 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 175 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 58 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 58 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 407 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 407 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 270 — — w sprawie ustanowienia służebności gruntowych …Uchwała nr 270 - w sprawie ustanowienia służebności gruntowych nieruchomości inwestycja nieruchomości głównie mieszkania, grunty inwestycje…
inwestycje nieruchomości
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 179 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 59 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości …Uchwały Nr 59 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zamiany nieruchomości nieruchomości zamiana nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 176 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 176 - w sprawie nabycia nieruchomości kupno nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 215 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 215 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników