Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 120 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 242 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 242 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 348 — — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 291 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu …Uchwała nr 291 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu nieruchomości MPEC nieruchomości głównie mieszkania, grunty energia ciepło, gaz, prąd…
energia nieruchomości
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 178 — — w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz uchylenia Uchwały Nr 26 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 178 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste […] oraz uchylenia Uchwały Nr 26 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 241 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 241 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 167 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie …sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie MTBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 321 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 321 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 396 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 396 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 432 — — w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych …Uchwała nr 432 - w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki…
odpady woda i ścieki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 93 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 93 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników