Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 199 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 534 — w sprawie zamiany nieruchomości …w sprawie zamiany nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 575 — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty podatki…
nieruchomości podatki
3. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 296 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów …roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów odpady odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 115 — — w sprawie zamiany nieruchomości …Uchwała nr 115 - w sprawie zamiany nieruchomości nieruchomości zamiana nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 184 — — w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty …Uchwała nr 184 - w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty bonifikata nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 26 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 26 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 396 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 396 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 508 — w sprawie zbycia nieruchomości …w sprawie zbycia nieruchomości Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 658 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 488 Ra\\\\MK z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie w sprawie zmiany Uchwały Nr […] wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe […] dochody i wydatki, obligacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
finanse inwestycje nieruchomości spółki
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 481 — w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków …i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków Mapa 1 Mapa 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników