Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 120 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 176 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 176 - w sprawie nabycia nieruchomości kupno nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 171 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 171 - w sprawie zbycia nieruchomości sprzedaż nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 139 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 139 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 291 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu …Uchwała nr 291 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu nieruchomości MPEC nieruchomości głównie mieszkania, grunty energia ciepło, gaz, prąd…
energia nieruchomości
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 266 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 266 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 386 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 386 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 28 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 28 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 348 — — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 56 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 56 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 389 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 389 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników