Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 120 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 241 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 241 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 308 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 308 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 56 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 56 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 428 — — w sprawie ustanowienia służebności gruntowych …Uchwała nr 428 - w sprawie ustanowienia służebności gruntowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 384 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 384 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 272 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej …Uchwała nr 272 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 77 — — w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina …Uchwała nr 77 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina przedsiębiorczość podatki przedsiębiorcy podatki…
podatki przedsiębiorcy
8. Sesja nr 22 z dnia
2016-05-18
Uchwała nr 327 — Uchwała Nr 327 — w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania …Uchwała Nr 327 - w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w ramach odszkodowania nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 167 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie …sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie MTBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 240 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 240 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników