Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 241
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 25 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 25 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 26 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 26 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 27 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 27 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 28 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 28 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 29 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 29 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 30 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 30 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości kupno nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 41 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 868 RMK z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Spółka z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie do MTBS …usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie do MTBS MTBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 45 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 RMK z dnia 24.04.2013 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli …r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne…
odpady
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 49 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 49 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 50 — — w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny …Uchwała nr 50 - w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …sł Hotel oraz środki finansowe, zaś Gmina przekazała grunt pod parking oraz skapitalizowany dziesięcioletni podatek od nieruchomości. Po dwóch latach Wojewoda Koniński przekazał budynek Hotelu na własność Gminy, by móc […] został oddany w prywatne ręce zaledwie miesiąc później (28 marca 2012 roku) w zamian za nieruchomość położoną w obrębie Maliniec, argumentując tę wymianę polepszeniem dotychczasowej oferty inwestycyjnej. Nie wydawało by się to zbyt […] dziwne, gdyby nie fakt, że miesiąc wcześniej przyjęcie pensjonatu argumentowano powiększeniem miejskiego zasobu gminnych nieruchomości. W maju tego samego roku postanowiono po raz pierwszy o zbyciu 100% udziałów Spółki przez…
2. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …urodzeń, - porównanie ilości osób zadeklarowanych a mieszkańcami, - sprawdzanie zużytej wody na terenach nieruchomości, - zestawienie osób zdeklarowanych z wnioskami o otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Nie bez znaczenia jest tu r […] wnież Uchwała nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 Rady Miasta Konina, która pozwoliła nieruchomościom niezamieszkałym (przede wszystkim przedsiębiorcom itp.) na niepłacenie stawki za wywóz odpadów, co w…
3. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 W kilku słowach o tym dlaczego nieruchomości zamieszkałe radni Konina zadecydowali o ich powrocie do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi Poza wywozem śmieci […] od osób prywatnych, na system gospodarowania odpadami składa się m.in. odbieranie ich od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, gdzie śmieci powstają. Takimi miejscami są np. restauracje, szkoły, centra handlowe, szpitale itp. itd. Od […] do 2017 roku z tego typu nieruchomości śmieci były odbierane. Po 30 sierpnia 2017 roku ten obowiązek cofnięto, umożliwiając wymienionym powyżej podmiotom na podpisywanie umów z firmami zajmującymi się wywozem odpad…
4. Cmentarz komunalny — kiedyś i dziś 2019-07-28 …Podobnie zresztą jak Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który był odpowiedzialny za prawidłowe naliczenie podatku od nieruchomości oraz poprawne spisanie deklaracji, a z których to zadań, zdaniem NIK, nie wywiązał się…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Wyniki 1–10 z 36
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Marek Cieślak
dot. wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych na sprzedaż
…dot. wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych na sprzedaż…
2.
Anna Kurzawa
dot. podatku od nieruchomości przy ulicy Powstańców Wlkp.
…dot. podatku od nieruchomości przy ulicy Powstańców Wlkp…
3.
Jarosław Sidor
dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
…dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
4.
Jarosław Sidor
dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
…dot. powołania komisji w sprawie kontroli nieruchomości
5.
Sławomir Lachowicz
ws. wykup gruntów od Wału Tarejwy do ul. Warszawskiej
2019-01-30 …gruntów od Wału Tarejwy do ul. Warszawskiej ws. wykup gruntów od Wału Tarejwy do ul. Warszawskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
6.
Tadeusz Wojdyński
ws. informacji dotyczącej wyburzenia prywatnych garaży
2019-01-30 …zapytanie 2019-01-30 ws. informacji dotyczącej wyburzenia prywatnych garaży ws. informacji dotyczącej wyburzenia prywatnych garaży nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. tego czy przy wykonywaniu remontu budynku po Sądzie Rejonowym w Koninie będzie nawiązanie do przedwojennej fasady budynku
2019-02-27 …budynku po Sądzie Rejonowym w Koninie będzie nawiązanie do przedwojennej fasady budynku kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty sąd…
8.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. prowadzonych czynności w sprawie zabezpieczenia ogrodzenia posesji, które jest uszkadzane przez rosnący jesion
2019-02-27 …rosnący jesion ws. prowadzonych czynności w sprawie zabezpieczenia ogrodzenia posesji, które jest uszkadzane przez rosnący jesion nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Janusz Zawilski
ws. zamontowania oświetlenia dla kilku posesji znajdujących się za firmą KIA Ryszarda Nowickiego
2019-02-27 …dla kilku posesji znajdujących się za firmą KIA Ryszarda Nowickiego Wniosek drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Jarosław Sidor
ws. działki nr 385 na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Matejki. Prosił o podjęcie stosownych decyzji, aby odpowiednie wydziały sprawdziły, jaka jest zawarta umowa, czy wszystko jest zgodne z planem i zawartą umową z 2015 roku
2019-02-27 …wszystko jest zgodne z planem i zawartą umową z 2015 roku drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników