Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 215 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 32 z dnia
2017-02-22
Uchwała nr 468 — w sprawie zmiany uchwały Nr 633 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości …uchwały Nr 633 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 272 — — w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej …Uchwała nr 272 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 508 — w sprawie zbycia nieruchomości …w sprawie zbycia nieruchomości Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 488 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr […] działek 478/7 i 478/4 - obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
finanse nieruchomości spółki
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 396 — — w sprawie stawek podatku od nieruchomości …Uchwała nr 396 - w sprawie stawek podatku od nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Projekt uchwały nr 715 — w sprawie nabycia nieruchomości …w sprawie nabycia nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 174 — — w sprawie nabycia nieruchomości …Uchwała nr 174 - w sprawie nabycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
8. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 308 — — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową …Uchwała nr 308 - w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 141 — — w sprawie zbycia nieruchomości …Uchwała nr 141 - w sprawie zbycia nieruchomości nieruchomości sprzedaż nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 594 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania […] odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzasadnienie Opinia Sanepidu odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość…
odpady opłaty porządek
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników