Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 47 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-22
Uchwała nr 11 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok …Uchwała nr 11 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2014 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 252 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …Uchwała nr 252 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 404 — — w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2017-2022” …nr 404 - w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Konina na lata 2017-2022” wieloletni plan inwestycyjny budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu inwestycje…
budżet inwestycje
4. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 443 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 …lata 2016-2019 Uzasadnienie zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2016-2019 wieloletnia prognoza finansowa budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 368 — — w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Konin …sport partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski sport…
partycypacja sport
6. Sesja nr 12 z dnia
2015-09-11
Uchwała nr 159 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 159 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 243 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 243 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 245 — Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 …Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 25 z dnia
2016-09-12
Uchwała nr 367 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …Uchwała nr 367 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-08-10
Uchwała nr 157 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok …Uchwała nr 157 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2015 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni […] Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
2. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
3. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przeprowadza kontrole pod względem: - legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, - wykonania budżetu Miasta 2015-01-14 15.30 16.15 Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok […] Miasta Konina za 2014 rok 2015-09-21 16.00 17:00 1. Analiza: 1. Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki […] Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok. 2015-05-07 16.00 16.35 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące. 2015-01-15 15.45 17.00 Omówienie…
5. Komisja Infrastruktury …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
6. Komisja Praworządności …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-01-07 15.30 17.00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników