Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 116 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 455 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Autopoprawka Prezydenta Miasta Konina Uzasadnienie Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem […] w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2017 rok 480 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 677 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2018 rok Limit wydatków majątkowych […] niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 333 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …Uchwała nr 333 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 587 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w […] rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki…
budżet finanse
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 630 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego …pozarządowe partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
organizacje pozarządowe partycypacja
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 247 — — w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok …Uchwała nr 247 - w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 661 — w sprawie zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok …w sprawie zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok w sprawie zmiany w budżecie miasta Konina na 2018 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2018 rok Limit wydatków majątkowych […] do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2018 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 726 — w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2018-2021 …Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina Uzasadnienie budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 633 — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok …w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2017 rok Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych Miasta Konina na 2017 rok Limit wydatków majątkowych […] zadań miasta na 2017 rok Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok Uzasadnienie Autopoprawka budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 374 — — w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok …Uchwała nr 374 - w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok budżet budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - budżetu gminy, - spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych, - programów gospodarczych, - przyjmowanie programów rozwoju, - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, - targowisk i hal targowych,zieleni […] Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
2. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna Przeprowadza kontrole pod względem: - legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, - wykonania budżetu Miasta 2015-01-14 15.30 16.15 Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok […] Miasta Konina za 2014 rok 2015-09-21 16.00 17:00 1. Analiza: 1. Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki […] Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok. 2015-05-07 16.00 16.35 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2014 rok…
3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące. 2015-01-15 15.45 17.00 Omówienie…
4. Komisja Finansów …Komisja Finansów Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, 2) spraw majątkowych gminy, 3) podatków i opłat lokalnych, 4) programów gospodarczych, 5) przyjmowanie…
5. Komisja Rewizyjna …Komisja Rewizyjna - Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. - Komisja rewizyjna wykonuje…
6. Komisja Praworządności …Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-01-07 15.30 17.00 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina na…
7. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
8. Komisja Infrastruktury …Prognozy Finansowej miasta Konina na lata 2015-2018 (druk nr 32) oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2015 rok (druk nr 33). 2. Sprawy bieżące…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników