Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 19 — — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 — 2020 …posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 - 2020 PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje…
inwestycje woda i ścieki
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 20 — — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. …zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. PWiK woda woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 80 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i Krańcowej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Krańcowej - os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 82 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 83 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Mazowieckiej - os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 85 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszfelda” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Domeyki, Ludwika Hirszfelda” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 86 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ulicy Grójeckiej — os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Grójeckiej - os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 87 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 17
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Janusz Zawilski
ws. naprawy uszkodzonej rury kanalizacyjnej
2018-12-19 …ws. naprawy uszkodzonej rury kanalizacyjnej ws. naprawy uszkodzonej rury kanalizacyjnej Odpowiedź z dnia 02.01.2019 woda i ścieki
2.
Jarosław Sidor
ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu
2019-01-03 …inwestycyjnych na Międzylesiu ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019 zapytanie inwestycje woda i ścieki
3.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. problemu naprawy zbocza kanału Topiec-Powa
2019-01-30 …kanału Topiec-Powa ws. problemu naprawy zbocza kanału Topiec-Powa Odpowiedź z dnia 2019-02-12 woda i ścieki
4.
Katarzyna Jaworska
ws. wody Pewiczanka
2019-06-24 …interpelacja 2019-06-24 ws. wody Pewiczanka ws. wody Pewiczanka woda i ścieki
5.
Emilia Wasielewska
ws. gospodarki wodnej Miasta Konina
2019-06-11 …ws. gospodarki wodnej Miasta Konina ws. gospodarki wodnej Miasta Konina Odpowiedź z 19 czerwca 2019 r. woda i ścieki
6.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. podłączenia kilku mieszkańców Osady do sieci kanalizacyjnej
2019-05-29 …sieci kanalizacyjnej ws. podłączenia kilku mieszkańców Osady do sieci kanalizacyjnej Odpowiedź z dnia 2019-06-13 woda i ścieki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Jacek Roman Kubiak
ws. możliwości podłączenia kilku rodzin do kanalizacji na ul. Parowej
2019-05-29 …ul. Parowej ws. możliwości podłączenia kilku rodzin do kanalizacji na ul. Parowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty woda i ścieki
8.
Sławomir Lachowicz
ws. zapytania do prezesa PWiK jak zagospodarowywane są osady
2019-05-29 …do prezesa PWiK jak zagospodarowywane są osady ws. zapytania do prezesa PWiK jak zagospodarowywane są osady woda i ścieki
9.
Emilia Wasielewska
ws. gospodarki wodnej miasta Konina — kontynuacja
2019-06-25 …ws. gospodarki wodnej miasta Konina - kontynuacja ws. gospodarki wodnej miasta Konina - kontynuacja 08.07.2019 woda i ścieki
10.
Emilia Wasielewska
ws. opłaty do wód polskich
2019-07-15 …interpelacja 2019-07-15 ws. opłaty do wód polskich ws. opłaty do wód polskich 22.07.2019 woda i ścieki opłaty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników