Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 41 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 868 RMK z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Spółka z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie do MTBS …sprawie zmiany Uchwały Nr 868 RMK z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Spółka z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z…
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 80 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i Krańcowej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i Krańcowej - os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 82 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 83 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej - os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 85 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszfelda” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszfelda” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 86 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ulicy Grójeckiej — os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 87 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 31
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Tytuł Data
1.
Sławomir Lachowicz
dot. kryterium i sposobu oceny rad nadzorczych konińskich spółek miejskich
…dot. kryterium i sposobu oceny rad nadzorczych konińskich spółek miejskich…
2.
Michał Kotlarski
dot. wykazu członków rad nadzorczych spółek miejskich
…dot. wykazu członków rad nadzorczych spółek miejskich…
3.
Janusz Zawilski
ws. Hotelu Konin
2019-03-08 …interpelacja 2019-03-08 ws. Hotelu Konin ws. Hotelu Konin Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 inwestycje spółki
4.
Jacek Roman Kubiak
ws. MZGOK
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. MZGOK ws. MZGOK Wniosek spółki inwestycje…
5.
Jacek Roman Kubiak
ws. kopii umów zawartych pomiędzy MZGOK a podmiotami zewnętrznymi od 2014 roku w ramach ustawy prawo zamówień publicznych do 30 tys. euro
2019-03-27 …MZGOK a podmiotami zewnętrznymi od 2014 roku w ramach ustawy prawo zamówień publicznych do 30 tys. euro spółki
6.
Sławomir Lachowicz
ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej
2019-03-27 …zapytanie 2019-03-27 ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej ws. tego, dlaczego prezydent nie może zlikwidować drugiej spółki transportowej spółki
7.
Jarosław Sidor
ws. MZGOK
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. MZGOK ws. MZGOK spółki
8.
Janusz Zawilski
ws. spółki i budynku Hotelu Konin
2019-04-24 …zapytanie 2019-04-24 ws. spółki i budynku Hotelu Konin ws. spółki i budynku Hotelu Konin nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
9.
Dominik Szopa
ws. kolegialnych zarządów w spółkach komunalnych
2019-05-29 …zapytanie 2019-05-29 ws. kolegialnych zarządów w spółkach komunalnych ws. kolegialnych zarządów w spółkach komunalnych spółki
10.
Janusz Zawilski
ws. Hotelu Konin
2019-05-29 …zapytanie 2019-05-29 ws. Hotelu Konin ws. Hotelu Konin spółki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Inne strony

Brak wyników