Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 688 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia …należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 288 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej — PKP część północna …planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej - PKP część północna plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Projekt uchwały nr — głosowanie nad sposobem rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu mpzp m. Konina dla rejonu Wyspy Pociejewo — etap 2 (załącznik nr 2) …uwag wniesionych do projektu mpzp m. Konina dla rejonu Wyspy Pociejewo - etap 2 (załącznik nr 2) zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 555 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów …miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów Mapka energia ciepło, gaz, prąd zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
energia zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 424 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulic Koralowej i Działkowej …Koralowej i Działkowej Uzasadnienie MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA W REJONIE ULIC KORALOWEJ I DZIAŁKOWEJ zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 338 — — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 121 — — w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” …Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 438 — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej — PKP …które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 746 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 7 osiedlach …Mapka 3 Mapka 4 Mapka 5 Mapka 6 Mapka 7 Mapka 8 Mapka 9 Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 214 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kurów …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników