Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 41 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 42 — — w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina …w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 790 — w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Konina projektu uchwały Rady Miasta Konina ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane …oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 555 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów …miasta Konina dla ustalenia przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów Mapka energia ciepło, gaz, prąd zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
energia zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
głosowanie nad nieuwzględnionymi uwagami w załączniku nr 2 — zgodnie ze stanowiskiem prezydenta — Uchwała Nr 745 …uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 116 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo — etap 1 …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo - etap 1 plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 663 — w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego …naruszenia interesu prawnego Uzasadnienie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych przedsiębiorcy zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
prawo przedsiębiorcy zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 265 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 493 — w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne …zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 117 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2. …sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2. plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 424 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulic Koralowej i Działkowej …Koralowej i Działkowej Uzasadnienie MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA W REJONIE ULIC KORALOWEJ I DZIAŁKOWEJ zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników