Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 38 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 214 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Glinka, Kurów …w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Glinka, Kurów plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 119 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 481 — w sprawie połączenia i ponownego podziału działek gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków …gruntu przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Wilków Mapa 1 Mapa 2 nieruchomości głównie mieszkania, grunty zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
nieruchomości zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 207 — — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów — Janów …nr 207 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 265 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej …miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 746 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych terenów położonych na 7 osiedlach …Mapka 3 Mapka 4 Mapka 5 Mapka 6 Mapka 7 Mapka 8 Mapka 9 Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 103 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową …planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 24 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy ulicy Spółdzielców i Konwaliowej …planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy ulicy Spółdzielców i Konwaliowej plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 424 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulic Koralowej i Działkowej …Koralowej i Działkowej Uzasadnienie MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KONINA W REJONIE ULIC KORALOWEJ I DZIAŁKOWEJ zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo — etap 1 …do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Uzasadnienie inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników