Wyniki wyszukiwania dla tagu: zagospodarowanie przestrzeni

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 288 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej — PKP część północna …planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ulicy Kolejowej - PKP część północna plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 121 — — w sprawie uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” …Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 493 — w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne …zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Konina pod sezonowe ogródki gastronomiczne zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 711 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2 …należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Uzasadnienie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 213 — — w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina — Grójec (za rzeką Wartą) …przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Grójec (za rzeką Wartą) plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 23 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulic S. Wyspiańskiego i T. Makowskiego …miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulic S. Wyspiańskiego i T. Makowskiego plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 118 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Jana Pawła II …sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Jana Pawła II plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 504 — w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo — etap 1 …do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Uzasadnienie inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 104 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego …miasta Konina dla wybranych obszarów, przy skrzyżowaniu ulicy Szarych Szeregów i Jana Kilińskiego plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 103 — — w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową …planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów, między ulicą Topazową i Cyrkoniową plan zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników