Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 314 — — zmieniająca Uchwałę Nr 258 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej …pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 260 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie” …o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 140 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie …sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 165 — — zmieniająca Uchwałę Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej …zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 137 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK …sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap” do PWiK PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje…
inwestycje woda i ścieki
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 164 — — zmieniająca Uchwałę Nr 82 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji …zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 82 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 87 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 256 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” …na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników