Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 49 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 88 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łężyn” …Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łężyn” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 164 — — zmieniająca Uchwałę Nr 82 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji …zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 238 — — zmieniająca Uchwałę Nr 86 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ul. Grójeckiej – os. Grójec” do PWiK …wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ul. Grójeckiej – os. Grójec” do PWiK PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 557 — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych …przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki
odpady woda i ścieki
5. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 702 — w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie …Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 591 — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 — 2023 …posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 - 2023 spółki woda i ścieki
spółki woda i ścieki
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 257 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” …do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 760 — w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków […] na terenie miasta Konina Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników