Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 51 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — zmieniająca Uchwałę Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej …o.o. na budowę sieci wodociągowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 762 — w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie …woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
finanse woda i ścieki współpraca regionalna
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 166 — — zmieniająca Uchwałę Nr 87 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej …pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 792 — w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina …Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina 792 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na […] terenie miasta Konina w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie […] miasta Konina Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina Uzasadnienie Rozstrzygnięcie nadzorcze woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
6. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 592 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina Wniosek o przedłużenie taryf w sprawie przedłużenia czasu […] obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 502 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych …się nieczystości ciekłych Nowe uzasadnienie nieruchomości głównie mieszkania, grunty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska woda i ścieki
nieruchomości odpady woda i ścieki
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 86 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ulicy Grójeckiej — os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 164 — — zmieniająca Uchwałę Nr 82 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji …zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 254 — — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. …zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. woda opłaty PWiK opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników