Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 258 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie” …do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 165 — — zmieniająca Uchwałę Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej …zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 83 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 239 — — zmieniająca Uchwałę Nr 89 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po SR” do PWiK …wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po SR” do PWiK PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 256 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” …na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 231 — — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2016 — 2021 …posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2016 - 2021 PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 140 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie …sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 80 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i Krańcowej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 260 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie” …o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników