Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 50 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 238 — — zmieniająca Uchwałę Nr 86 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ul. Grójeckiej – os. Grójec” do PWiK …wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ul. Grójeckiej – os. Grójec” do PWiK PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 592 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina Wniosek o przedłużenie taryf w sprawie przedłużenia czasu […] obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 702 — w sprawie dofinansowania opracowania pt.: „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych części powiatu konińskiego (gminy Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie …Stare Miasto, Golina, Kazimierz Biskupi, Ślesin) oraz Miasta Konina, woj. Wielkopolskie” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie woda i ścieki współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
woda i ścieki współpraca regionalna
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
6. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 255 — — zmieniająca Uchwałę Nr 615 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej. …nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej. PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 239 — — zmieniająca Uchwałę Nr 89 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po SR” do PWiK …wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po SR” do PWiK PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 257 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” …do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 406 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie …do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie PWiK projekty unijne spółki woda i ścieki
projekty unijne spółki woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników