Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 33 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 80 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i Krańcowej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 255 — — zmieniająca Uchwałę Nr 615 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej. …nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle Morzysław II etap i sieci wodociągowej w ulicy Staromorzysławskiej. PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 140 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie …sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 399 — — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2017 — 2022 …Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2017 - 2022 PWiK spółki woda i ścieki
spółki woda i ścieki
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 88 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łężyn” …Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łężyn” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 165 — — zmieniająca Uchwałę Nr 83 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej …zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 82 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
9. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 258 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie” …do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie” PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 83 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników