Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 52
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 19 — — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 — 2020 …w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na okres 2015 - 2020 PWiK inwestycja woda i ścieki inwestycje…
inwestycje woda i ścieki
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 20 — — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. …w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.03.2015 r. do dnia 29.02.2016 r. PWiK woda woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 80 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i Krańcowej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …i Krańcowej - os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …w Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 82 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Koninie w ulicy Osada” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 83 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Mazowieckiej — os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …ulicy Mazowieckiej - os. Łężyn” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 85 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicach Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszfelda” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Ignacego Domeyki, Ludwika Hirszfelda” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 86 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ulicy Grójeckiej — os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …ulicy Grójeckiej - os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 87 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 13
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Tomasz Andrzej Nowak
dot. podłączenia ciepłej wody do bloku przy ulicy Nadrzecznej 11
…dot. podłączenia ciepłej wody do bloku przy ulicy Nadrzecznej…
2.
Tomasz Andrzej Nowak
dot. doprowadzenia ciepłej wody do budynku przy ul. Nadrzecznej
…dot. doprowadzenia ciepłej wody do budynku przy ul. Nadrzecznej…
3.
Janusz Zawilski
ws. mieszkanki Niesłusza, Pani Kowal. Czy Miasto może wspomóc mieszkankę w naprawie uszkodzonej nie z jej winy rury kanalizacyjnej
2018-12-19 …Miasto może wspomóc mieszkankę w naprawie uszkodzonej nie z jej winy rury kanalizacyjnej Odpowiedź z dnia 02.01.2019 woda i ścieki…
4.
Jarosław Sidor
ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu
2019-01-03 …terenów inwestycyjnych na Międzylesiu ws. odwodnienia terenów inwestycyjnych na Międzylesiu Wniosek; odpowiedź z dnia 17.01.2019 zapytanie inwestycje woda i ścieki…
5.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. problemu naprawy zbocza kanału Topiec-Powa
2019-01-30 …ws. problemu naprawy zbocza kanału Topiec-Powa ws. problemu naprawy zbocza kanału Topiec-Powa woda i ścieki…
6.
Katarzyna Jaworska
ws. wody Pewiczanka
2019-06-24 …interpelacja 2019-06-24 ws. wody Pewiczanka ws. wody Pewiczanka woda i ścieki…
7.
Emilia Wasielewska
ws. gospodarki wodnej Miasta Konina
2019-06-11 …ws. gospodarki wodnej Miasta Konina ws. gospodarki wodnej Miasta Konina Odpowiedź z 19 czerwca 2019 r. woda i ścieki…
8.
Tomasz Andrzej Nowak
ws. podłączenia kilku mieszkańców Osady do sieci kanalizacyjnej
2019-05-29 …mieszkańców Osady do sieci kanalizacyjnej ws. podłączenia kilku mieszkańców Osady do sieci kanalizacyjnej nieruchomości głównie mieszkania, grunty woda i ścieki…
9.
Jacek Roman Kubiak
ws. możliwości podłączenia kilku rodzin do kanalizacji na ul. Parowej
2019-05-29 …na ul. Parowej ws. możliwości podłączenia kilku rodzin do kanalizacji na ul. Parowej nieruchomości głównie mieszkania, grunty woda i ścieki…
10.
Sławomir Lachowicz
ws. zapytania do prezesa PWiK jak zagospodarowywane są osady
2019-05-29 …zapytania do prezesa PWiK jak zagospodarowywane są osady ws. zapytania do prezesa PWiK jak zagospodarowywane są osady woda i ścieki…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników