Wyniki wyszukiwania dla tagu: straż miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 56 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 136 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu …w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-07-20
Uchwała nr 153 — — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2014 rok …Uchwała nr 153 - w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2014 rok MZGOK odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 167 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie …Uchwała nr 167 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie MTBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 194 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie …Uchwała nr 194 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie MTBS nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 251 — — w sprawie przyjęcia Programu ,,Złota jesień życia — Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 — grudzień 2019r.” …Programu ,,Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 - grudzień 2019r.” seniorzy seniorzy…
seniorzy
8. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 298 — — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. …Uchwała nr 298 - w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 303 — — w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie …zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 316 — — w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie …Uchwała nr 316 - w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-09-23 14.00 15.30 Rola i zadania oraz efekty prac Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w systemie oświaty - analiza działalności pod kątem wypełniania zadań wynikających z prawa oświatowego…
2. Komisja Rewizyjna …wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2015 roku 2. Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury; 3. Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej […] Omówienie Informacji o realizacji kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2014 rok. 2015-05-07 16.00 16.35 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina…
3. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-09-02 15.30 16.30 Rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 2015-09-24 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję […] PCK ul. Ametystowa 1w Koninie 2016-03-17 15.45 17.45 Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Kotwasa na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. 2016-03-23 15.45 19.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XX sesję […] materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2016-10-10 15.00 16.30 Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego 2016-12-14 16:00 17.50 Omówienie materiałów na XXIX sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące…
4. Komisja Rewizyjna …realizacji planów kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2018 rok, przeprowadzonych przez Wydział Kontroli oraz inne wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie za 2018 rok. 2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2018 rok oraz…
5. Komisja Infrastruktury …Fotowoltaika. 2019-01-07 16:00 18:30 Rozpatrzenie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej konińskiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych z jesieni 2018 roku. Prezentacja wyników badań marketingowych Koncepcja optymalizacji oferty przewozowej Zestawienie najsłabiej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–10 z 12 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Budżet miasta Konina na 2019 rok — tabele i wykresy 2019-01-02 …lnych zadań gminy, jak zostały zagospodarowane wydatki miasta Konina oraz z jakich zadań wpłyną dochodu do miejskiego skarbca. [infogram id="c8ae33b5-4667-41b0-8c2e-bc1c3857e803" prefix="VhC" format="interactive…
2. P.T.H.U. Konin — krótka historia przejęcia i sprzedaży 2019-03-04 …Konin” wszedł w posiadanie Miasta? Miało to miejsce 25 maja 1994 roku, gdy Rada Miejska w Koninie zezwoliła Gminie Konin na przystąpienie do Spółki z Wojewodą Konińskim, tym samym powołując do […] by móc kontynuować przed zmianą podziału administracyjnego działalność użyteczności publicznej w Koninie. Administrowanie Hotelem przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. MOSiR administrował budynkiem aż do 2000 roku, gdy postanowiono o założeniu Sp […] Nie wydawało by się to zbyt dziwne, gdyby nie fakt, że miesiąc wcześniej przyjęcie pensjonatu argumentowano powiększeniem miejskiego zasobu gminnych nieruchomości. W maju tego samego roku postanowiono po raz pierwszy o zbyciu 100% udział…
3. Geotermia Konin — Wystąpienie pokontrolne NIK. Rok 2014 2019-03-03 …zł, nie zatrudniając wówczas żadnego pracownika. 50% udziałów trafiło do Miasta, 50% do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 31 lipca 2012 roku. Dlaczego w […] Komisji Rady Miasta Konina, których protokoły nie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Podobnie, jak mało kto potrafi wyjaśnić, dlaczego pierwszy odwiert został wykonany na Pociejewie, nie zaś na Zatorzu…
4. Statut Miasta Konina 2019-02-24 …mediach społecznościowych przez radnego Jakuba Eltmana, a rzecznik Prezydenta Miasta Konina wydała w tej sprawie stanowisko Urzędu Miejskiego. W najbliższą środę odbędzie się głosowanie nad przyjęciem Statutu Miasta Konina, z którego znikną zakwestionowane…
5. Wystąpienie Pokontrolne NIK-u. Rok 2014. Zakończenie 2019-03-05 …tego co można przeczytać w Wystąpieniu Pokontrolnym, w latach 2009-2014 uregulowania wewnętrzne dotyczące spółek miejskich „znajdowały się w regulaminie organizacyjnym Urzędu i ograniczały się do zapisów, iż Prezydent pełni […] funkcję Zgromadzenia Wspólników w spółkach miejskich.” W imieniu Prezydenta Miasta Konina spółki zostały podzielone między Zastępców. Regulamin przewidywał ponadto jeszcze jedną rzecz: analizę sprawozdań […] w, gdy Prezydentem Miasta Konina był Józef Nowicki. Sprawozdania ekonomiczno-finansowe spółek miejskich były realizowane w kolejnych latach, czego dowodem są publikacje za lata 2014-2017 na stronie Mam Prawo Wiedzieć…
6. Podsumowanie bilansów spółek 2019-01-29 …Was zauważyli, że brakuje finansów MZK Konin. Wynika to z tego powodu, że dwukrotnie Urząd Miejski nie miał możliwości ich przesłać. Właściwą argumentację znajdziecie w pismach, które zamieszczam poniżej postu. Napisałem…
7. Planowane wydatki na Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie na rok 2019 2019-03-07 …Planowane wydatki na Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie na rok 2019 2019-03-07 [infogram id="c1a58e11-0d29-4f33-89e7-fb7ab0c2d451" prefix="4zp" format="interactive" title="Planowane wydatki […] na Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie na rok 2019"] [infogram id="20d80e5a-93ce-4832-a35d-4ae5e1c376b0" prefix="6KW" format="interactive" title="Planowane wydatki na Wydziały Urzędu Miejskiego
8. Krótkie omówienie prezentacji dotyczącej kwestii podwyżek opłat za śmieci 2019-04-10 …realizacja MZGOK), - 3,5% to pozostałe koszty, jak np. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego, wynagrodzenia pracowników, szkolenia itd. Szacowany deficyt na 2019 rok, bez wprowadzenia podwyżek, ma wynieść […] wywóz odpadów, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że swoje odpady podrzucali do miejskich pojemników na śmieci, czy też porzucali w lasach itd. O tym jednak w kolejnym tekście…
9. Nieruchomości niezamieszkałe i kwestia wywozu ich śmieci 2019-04-11 …tak są przez Miasto wywożone. Najprawdopodobniej śmieci te były przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych „podrzucane” do miejskich pojemników na śmieci lub też porzucane w lasach itd. Projekt uchwały w tej sprawie został…
10. Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie — rok 2018 2019-04-25 …Dotacje Urzędu Miejskiego w Koninie - rok 2018 2019-04-25 Organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje humanitarne, a nawet parafia. Wykres z dotacji od Urzędu Miejskiego za rok 2018. [infogram id="c2ab20ae-58c5-4047-bafb…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Krystian Marek Majewski
dot. środków finansowych, jakie Miejska Biblioteka Publiczna przeznacza na zakup książek
…dot. środków finansowych, jakie Miejska Biblioteka Publiczna przeznacza na zakup książek…
2.
Krystian Marek Majewski
dot. powołania miejskiego zespołu ds. kodeksu reklamowego
…dot. powołania miejskiego zespołu ds. kodeksu reklamowego…
3.
Sławomir Lachowicz
dot. przeglądów technicznych hydrantów miejskich
…dot. przeglądów technicznych hydrantów miejskich
4.
Sławomir Lachowicz
dot. kryterium i sposobu oceny rad nadzorczych konińskich spółek miejskich
…dot. kryterium i sposobu oceny rad nadzorczych konińskich spółek miejskich
5.
Elżbieta Streker-Dembińska
dot. lokali miejskich udostępnianych organizacjom poazrządowym
…dot. lokali miejskich udostępnianych organizacjom poazrządowym…
6.
Marek Cieślak
dot. wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych na sprzedaż
…dot. wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych na sprzedaż…
7.
Karol Skoczylas
dot. rozwoju i modernizacji monitoringu miejskiego
…dot. rozwoju i modernizacji monitoringu miejskiego
8.
Witold Nowak
dot. stanu zatrudnienia w Straży Miejskiej
…dot. stanu zatrudnienia w Straży Miejskiej
9.
Piotr Korytkowski
dot. ubezpieczenia mienia miejskiego
…dot. ubezpieczenia mienia miejskiego
10.
Janusz Zawilski
dot. zakupu nowych samochodów służbowych dla Urzędu Miejskiego
…dot. zakupu nowych samochodów służbowych dla Urzędu Miejskiego
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników