Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 551 — w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok …Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2016 rok Uzasadnienie odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty spółki
odpady opłaty spółki
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 544 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 499 RMK z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — KONIN Spółka z o.o. w Koninie na realizację budowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie …Nr 499 RMK z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC - KONIN Spółka z o.o. w Koninie na realizację budowy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych…
energia finanse
4. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 498 — w sprawie uchwalenia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012-2030 …lata 2012-2030 Projekt założeń do planu Mapka 1 Mapka 2 Mapka 4 energia ciepło, gaz, prąd spółki
energia spółki
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 658 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 488 Ra\\\\MK z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
finanse inwestycje nieruchomości spółki
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 749 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Spółka z o.o …w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Spółka z o.o w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Spółka z o.o finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i […] wydatki, obligacje spółki
finanse spółki
7. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 475 — zmieniająca Uchwałę Nr 416 RMK z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej – Błonia ulic …sieci wodociągowej – Błonia ulic finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
8. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 474 — zmieniająca Uchwałę Nr 259 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej …na budowę sieci wodociągowej finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje woda i ścieki spółki
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 701 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 …w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC […] Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 energia ciepło, gaz, prąd spółki
energia spółki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 86 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie — rejon ulicy Grójeckiej — os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …wodociągowej w ciągu pieszo jezdnym w Koninie - rejon ulicy Grójeckiej - os. Grójec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników