Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 84 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Ignacego Domeyki os. Laskówiec” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 51 z dnia
2018-06-06
Uchwała nr 727 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 488 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 obręb Starówka w Koninie …obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
finanse nieruchomości spółki
4. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 518 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 260 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego …wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje spółki woda i ścieki…
finanse inwestycje spółki woda i ścieki
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 591 — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 — 2023 …kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 - 2023 spółki woda i ścieki…
spółki woda i ścieki
6. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 406 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie …wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie PWiK projekty unijne spółki woda i ścieki…
projekty unijne spółki woda i ścieki
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 112 — — w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie …Uchwała nr 112 - w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie kupno przedsiębiorczość przedsiębiorcy…
przedsiębiorcy
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
9. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 701 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 …w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC […] Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 energia ciepło, gaz, prąd spółki
energia spółki
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 640 — w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu …w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu Mapka nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
nieruchomości spółki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników