Wyniki wyszukiwania dla tagu: spółki

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 112 — — w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie …Uchwała nr 112 - w sprawie zakupu akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie kupno przedsiębiorczość przedsiębiorcy…
przedsiębiorcy
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 488 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowych oznaczonych nr działek 478/7 i 478/4 — obręb Starówka w Koninie …obręb Starówka w Koninie finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
finanse nieruchomości spółki
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 591 — w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 — 2023 …kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie na lata 2018 - 2023 spółki woda i ścieki…
spółki woda i ścieki
4. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 701 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC — Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 …w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC - Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MPEC […] Konin Spółka z o.o. na sfinansowanie przebudowy ciepłociągu kolidującego z planowanym wiaduktem drogowym w km 202,860 linii kolejowej E-20 energia ciepło, gaz, prąd spółki
energia spółki
5. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 659 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 489 RMK z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do MTBS Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka …478/4 obręb Starówka finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje inwestycje nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki
finanse inwestycje nieruchomości spółki
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 81 — — w sprawie wniesienia wkładu pienięŜnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pienięŜnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie — os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie - os. Janów” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 89 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w budynku po Sądzie Rejonowym” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
8. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 598 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością …w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uzasadnienie komunikacja miejska spółki
komunikacja miejska spółki
9. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 656 — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. …w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. energia ciepło, gaz, prąd finanse kredyty, dochody […] sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje spółki
energia finanse spółki
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-25
Uchwała nr 87 — — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie …Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Rumiankowej” do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników