Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 122 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie …nr 122 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 344 — — w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Budowanych nr 6 w Koninie …sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Budowanych nr 6 w Koninie nazwa oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 126 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 62 — — w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 62 - w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
6. Sesja nr 46 z dnia
2018-01-31
Uchwała nr 650 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Uzasadnienie Oświadczenie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola…
oświata przedszkola
7. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 619 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 129 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
9. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 145 — — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników