Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 98 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2018-10-31
Uchwała nr 799 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …z nami zostań wybitnym naukowcem” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Uzasadnienie dotacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dotacje oświata
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 520 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne przedszkola…
oświata projekty unijne przedszkola
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 617 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie …im. Polskich Olimpijczyków w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
4. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 786 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Bądźmy w kontakcie – rozwijanie kompetencji językowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry szkolnej” („Be in touch — developing language skills and professional qualifications for school staff”) w ramach Programu Erasmus+ …Be in touch - developing language skills and professional qualifications for school staff”) w ramach Programu Erasmus+ Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 130 — — w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” …w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 435 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) …do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 414 — — w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej statutu …Uchwała nr 414 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Koninie” oraz nadania jej statutu oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 124 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie …w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 33 z dnia
2017-03-27
Uchwała nr 472 — w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1.09.2017 r. do dnia 31.08.2019r. …września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych niepełnosprawni oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
niepełnosprawni oświata
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 622 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …w Koninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników