Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 64 — — w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 148 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Otwieramy się na Europę” w ramach Programu Erasmus+, Akacja 1: Mobilność Edukacyjna Nr 2015-1-PL01-KA101-015629 …się na Europę” w ramach Programu Erasmus+, Akacja 1: Mobilność Edukacyjna Nr 2015-1-PL01-KA101-015629 oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 128 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …pt: „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 371 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych ... …roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych ... oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 17 z dnia
2015-12-16
Uchwała nr 235 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Sukces dziecka w naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) …realizacji projektu pt.: „Sukces dziecka w naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 130 — — w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” …w sprawie przyjęcia programu „Przeciwdziałanie przemocy – program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych” oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 412 — Uchwała Nr 412 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół …pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 127 — — w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 62 — — w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Uchwała nr 62 - w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata sport oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów sport…
oświata sport
10. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 345 — — w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie przy ul. Sosnowej 16 …sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie przy ul. Sosnowej 16 nazwa oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników