Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 91 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 755 — w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Konin …o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Konina dla nauczyciela za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli…
oświata szkoły wynagrodzenia
2. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 620 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno — Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie …Koninie w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
3. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 144 — — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 343 — — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 30 z dnia
2017-01-25
Uchwała nr 453 — w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie …w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Statut MODN 473 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów statut zmiany statutu gminy szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata statut szkoły
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
7. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 524 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 461 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
oświata prawo szkoły
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-02-16
Uchwała nr 461 — w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych …uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych klas zawodowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników Uzasadnienie 22 1 486 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 548 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …r. Uzasadnienie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata prawo szkoły
10. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 619 — w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …Batorego w Koninie w Szkołę Policealną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników