Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 96 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 785 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu Erasmus+ …Questions for Europe? – Answers from Europe!” („Pytania do Europy ? – Odpowiedzi z Europy!”) w ramach Programu Erasmus+ Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
2. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 520 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne przedszkola…
oświata projekty unijne przedszkola
3. Sesja nr 40 z dnia
2017-08-30
Uchwała nr 548 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 471 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …r. Uzasadnienie prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata prawo szkoły
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 143 — — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 62 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie …z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 287 — — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-07-24
Uchwała nr 539 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego …lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych szkoły…
oświata prawo szkoły
7. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 560 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
8. Sesja nr 34 z dnia
2017-03-29
Uchwała nr 480 — w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin Oświadczenie Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Małe kroki — duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …realizacji projektu pn.: „Małe kroki - duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne przedszkola szkoły podstawowe…
oświata pomoc społeczna projekty unijne przedszkola szkoły
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 495 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata projekty unijne szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników