Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 15 z dnia
2015-10-28
Uchwała nr 193 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” w ramach Programu Erasmus+ …w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” w ramach Programu Erasmus+ oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 369 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „ Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin” w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2016-1-PL01-KA102-025608 …ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2016-1-PL01-KA102-025608 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
3. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 33 — — w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Koninie …Uchwała nr 33 - w sprawie zamiaru likwidacji techników uzupełniających w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 124 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie …w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 129 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
6. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 413 — — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” …Uchwała nr 413 - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 126 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 125 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie …nr 125 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 123 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie …w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 393 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników