Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 279 — — określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 122 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie …nr 122 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 413 — — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” …Uchwała nr 413 - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Zespół Obsługi Szkół w Koninie” oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 344 — — w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Budowanych nr 6 w Koninie …sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Budowanych nr 6 w Koninie nazwa oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
6. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 162 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Pod wspólnym niebem Europy” w ramach Programu Erasmus+ …nr 162 - w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Pod wspólnym niebem Europy” w ramach Programu Erasmus+ oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 144 — — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 123 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie …w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 412 — Uchwała Nr 412 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół …pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
10. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 129 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników