Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 125 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie …nr 125 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 64 — — w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie …sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 371 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 343 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych ... …roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych ... oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 122 — — w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie …nr 122 - w sprawie wyłączenia oraz likwidacji technikum uzupełniającego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
5. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 435 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) …do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
6. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 129 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne…
oświata projekty unijne
7. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 344 — — w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Budowanych nr 6 w Koninie …sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Budowanych nr 6 w Koninie nazwa oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 9 z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 144 — — w sprawie uchylenia Uchwały Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie …Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Koninie oświata oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 393 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 …Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 436 — w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …pobrania i wykorzystywania Wzór wniosku Informacja o frekwencji Wzór wniosku o wypłacenie dotacji Uzasadnienie Wzór rozliczenia dotacji oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników