Wyniki wyszukiwania dla tagu: młodzież

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 495 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …współfinansowanego ze środków EFS szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne młodzież
młodzież oświata projekty unijne szkoły
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 496 — w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin …nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin niepełnosprawni szkoły podstawowe, gimnazja, licea młodzież pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci młodzież niepełnosprawni pomoc społeczna szkoły
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 608 — w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2018 — 2020 …pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza młodzież
dzieci młodzież pomoc społeczna
4. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 764 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina …Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski statut zmiany statutu gminy młodzież
młodzież partycypacja statut
5. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 43 — w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 …w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i […] młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Konina "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Uzasadnienie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci pomoc społeczna
6. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 57 — w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina …Miasta Konina w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Konina Statut Młodzieżowej Rady Miasta statut zmiany statutu gminy młodzież partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet…
młodzież partycypacja statut
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników