Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 566 — w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej świadczonej przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie komunikacja miejska transport…
komunikacja miejska transport
2. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 747 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji …organizacji w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska spółki transport…
finanse komunikacja miejska spółki transport
3. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 681 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 645 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 564 — w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym …sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w gminnym transporcie zbiorowym komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 336 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków …właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Konin oraz Regulaminu określającego warunki i zasady korzystania z przystanków MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 646 — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018 dotacje komunikacja miejska transport…
dotacje komunikacja miejska transport
7. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 599 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego …transportu zbiorowego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
8. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 47 — — w sprawie zmiany uchwały Nr 429 RMK z dnia 26.09.2012 r. w spr. ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …transportem zbiorowym, świadczonym przez MZK w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 645 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uzasadnienie komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników