Wyniki wyszukiwania dla tagu: komunikacja miejska

Uchwały

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 747 — w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji …organizacji w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. w organizacji finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje komunikacja miejska spółki transport…
finanse komunikacja miejska spółki transport
2. Sesja nr 49 z dnia
2018-04-25
Uchwała nr 708 — w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina …za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w granicach administracyjnych miasta Konina komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 598 — w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością …ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Uzasadnienie komunikacja miejska spółki…
komunikacja miejska spółki
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 599 — w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego …transportu zbiorowego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego komunikacja miejska współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska współpraca regionalna
5. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 793 — w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Konin, warunków i zasad korzystania z nich oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów …opłaty za korzystanie z przystanków lub dworców komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Konin Uzasadnienie komunikacja miejska opłaty transport…
komunikacja miejska opłaty transport
6. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 794 — w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów …bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów Uzasadnienie Rozstrzygnięcie nadzorcze komunikacja miejska opłaty…
komunikacja miejska opłaty
7. Sesja nr 45 z dnia
2017-12-20
Uchwała nr 646 — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2018 dotacje komunikacja miejska transport…
dotacje komunikacja miejska transport
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 223 — — w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 …w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie na rok 2016 MZK komunikacja miejska
komunikacja miejska
9. Sesja nr 21 z dnia
2016-04-27
Uchwała nr 318 — — w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” …Uchwała nr 318 - w sprawie przyjęcia ,,Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Konina” transport publiczny komunikacja miejska
komunikacja miejska
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 492 — w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Powiatów: Miasta Konin — miasto na prawach powiatu, Kolskiego, Konińskiego oraz Słupeckiego” …z planowaną obszaru objętego porozumieniem Przebieg projektowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w obszarze objętym porozumieniem komunikacja miejska transport współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
komunikacja miejska transport współpraca regionalna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników