Wyniki wyszukiwania dla tagu: projekty unijne

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 412 — Uchwała Nr 412 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół …ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
2. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 672 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Małe kroki — duże sukcesy” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …lata 2014-2020 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin projekty unijne przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata pomoc społeczna projekty unijne przedszkola szkoły
3. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 751 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” w ramach Programu Erasmus+ …K. K. Baczyńskiego w Koninie” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekty unijne projekty unijne
projekty unijne
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”) w ramach Programu Erasmus+ …Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”) w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 520 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne przedszkola…
oświata projekty unijne przedszkola
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 129 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 560 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
9. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 495 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS młodzież oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
młodzież oświata projekty unijne szkoły
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników