Wyniki wyszukiwania dla tagu: projekty unijne

Uchwały

Wyniki 1–10 z 18 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2017-06-28
Uchwała nr 520 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ projektu pt.: „Stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne przedszkola…
oświata projekty unijne przedszkola
2. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 373 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …do realizacji projektu pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość projekty unijne przedsiębiorcy projekty unijne
projekty unijne przedsiębiorcy
4. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 560 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS Uzasadnienie oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
5. Sesja nr 42 z dnia
2017-10-25
Uchwała nr 572 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School” („Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”) w ramach Programu Erasmus+ …Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”) w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
6. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 751 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie” w ramach Programu Erasmus+ …K. K. Baczyńskiego w Koninie” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
7. Sesja nr 47 z dnia
2018-02-28
Uchwała nr 674 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …na terenie K OSI” Nr RPWP.06.03.01-30-0117/17 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekty unijne przedsiębiorcy współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
projekty unijne przedsiębiorcy współpraca regionalna
8. Sesja nr 41 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 561 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” w ramach Programu Erasmus+ …pn.: „Zostań mistrzem – myśl kreatywnie” w ramach Programu Erasmus+ oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata projekty unijne szkoły
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 435 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) …w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
10. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 369 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „ Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin” w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2016-1-PL01-KA102-025608 …Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2016-1-PL01-KA102-025608 oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników