Wyniki wyszukiwania dla tagu: projekty unijne

Uchwały

Wyniki 1–10 z 21
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 8 z dnia
2015-05-27
Uchwała nr 129 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt: „Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” …Wspólnie obudźmy lepsze jutro” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” oświata projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
2. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 191 — — w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”, realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-660/13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko …umową nr POIS.09.03.00-00-660/13, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projekty unijne projekty unijne
projekty unijne
3. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 369 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „ Europejska Mobilność Zawodowców ZSB Konin” w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2016-1-PL01-KA102-025608 …Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1 Mobilność edukacyjna Nr 2016-1-PL01-KA102-025608 oświata projekty unijne projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne
4. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 370 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Przedszkole – tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …tu się rozwija świat dziecka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oświata projekty unijne projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne
5. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 373 — — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 …do realizacji projektu pt. „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsiębiorczość projekty unijne projekty unijne przedsiębiorcy…
projekty unijne przedsiębiorcy
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-09-28
Uchwała nr 377 — — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Konina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …przy ul. Okólnej w Koninie” Nr POIS.2.5/2/2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekty unijne projekty unijne
projekty unijne
7. Sesja nr 27 z dnia
2016-10-26
Uchwała nr 406 — — w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie …do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie PWiK spółki woda i ścieki projekty unijne
projekty unijne spółki woda i ścieki
8. Sesja nr 28 z dnia
2016-11-30
Uchwała nr 412 — Uchwała Nr 412 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół …Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół projekty unijne oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata projekty unijne
9. Sesja nr 29 z dnia
2016-12-19
Uchwała nr 435 — w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) …w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
oświata projekty unijne
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 495 — w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”, w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS …współfinansowanego ze środków EFS młodzież szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów projekty unijne
młodzież oświata projekty unijne szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników