Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 37 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 298 — — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 56 z dnia
2018-09-24
Uchwała nr 789 — zmieniająca Uchwałę Nr 675 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Mieście Koninie w 2018 roku …algorytmu na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej miasta Konin na rok 2018 Uzasadnienie niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 106 — — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina lata na lata 2015 – 2017 …sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina lata na lata 2015 – 2017 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 607 — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina na lata 2018 — 2020 …Program Rozwoju Pieczy 2018-2020 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne…
dzieci pomoc społeczna współpraca regionalna
5. Sesja nr 23 z dnia
2016-06-29
Uchwała nr 342 — — w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia — schronisku dla bezdomnych …w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-30
Uchwała nr 41 — w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 …sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 opłaty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
opłaty pomoc społeczna
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 188 — — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie …jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 36 z dnia
2017-04-26
Uchwała nr 497 — w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora …Seniora Program Konińska Karta Seniora Projekt Konińskiej Karty Seniora Wniosek o wydanie Konińskiej Karty Seniora Ulotka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada…
partycypacja pomoc społeczna seniorzy
9. Sesja nr 37 z dnia
2017-05-31
Uchwała nr 507 — w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie …w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie Statut Pogotowia Opiekuńczego w Koninie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin statut zmiany statutu gminy…
pomoc społeczna statut
10. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 226 — — w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 — 2018 …Uchwała nr 226 - w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 - 2018 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników