Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 66 — — w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 — 2017 …nr 66 - w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 - 2017 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 106 — — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina lata na lata 2015 – 2017 …sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina lata na lata 2015 – 2017 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 188 — — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie …jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 224 — — w sprawie przyjęcia Programu aktywizująco — wspierającego dla mieszkańców mieszkań chronionych …przyjęcia Programu aktywizująco - wspierającego dla mieszkańców mieszkań chronionych opieka społeczna lokale socjalne nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 226 — — w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 — 2018 …Uchwała nr 226 - w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 - 2018 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 227 — — w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2016 rok …sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2016 rok opieka społeczna alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin alkohol…
alkohol pomoc społeczna
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 250 — Uchwała Nr 250 — w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2016-2020 …Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2016-2020 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 251 — — w sprawie przyjęcia Programu ,,Złota jesień życia — Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 — grudzień 2019r.” …Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 - grudzień 2019r.” seniorzy seniorzy…
seniorzy
9. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 298 — — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. …Uchwała nr 298 - w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 303 — — w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie …Uchwała nr 303 - w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program zajęć dla osób bezrobotnych, w […] tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - ochrony zdrowia, pomocy społecznej, - wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust […] r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), - przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, - przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, - profilaktyki uzależnień, - rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców. 2014-12-18 15.00 17.00 1. Omówienie materiałów sesyjnych na III […] Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-09-02 15.30 16.30 Rozpatrzenie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 2015-09-24 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII sesję Rady Miasta…
2. Komisja Finansów …na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie pism i wniosków: - pisma mieszkanki z dnia 10.06.2019 r. - Społecznego Komitetu Osada z dnia 20.05.2019 r. - mieszkańców dzielnicy Morzysław z dnia 31.05.2019 r […] pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b) Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej […] Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach…
3. Komisja Infrastruktury …na IX sesję Rady Miasta Konina. 2. Rozpatrzenie pism i wniosków: - pisma mieszkanki z dnia 10.06.2019 r. - Społecznego Komitetu Osada z dnia 20.05.2019 r. - mieszkańców dzielnicy Morzysław z dnia 31.05.2019 r […] pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Konina; b) Uchwały Nr 78 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania przez miasto Konin regionalnej pomocy inwestycyjnej […] Miasta Konina z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach…
4. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu …Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji…
5. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych …i Spraw Społecznych Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) ochrony zdrowia, 2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, w […] Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji…
6. Komisja Praworządności …Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2019 rok oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2020 rok. 6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …o nazwanie imieniem Przemysła II bulwaru. W czwartek zaś, tj. 11 lipca, pojawił się komunikat o konsultacjach społecznych dotyczących nazwania bulwaru… imieniem Przemysła II, ponieważ poniższą treść interpretuję właśnie w ten sposób […] ogłoszenie. Jeśli Urząd Miejski już zamieszcza wzory dokumentów, jakie należy wypełnić do uczestnictwa w konsultacjach społecznych odbywających się za pośrednictwem platformy elektronicznej, to radziłbym robić to w formatach edytowalnych – dla łatwiejszego przebiegu […] w Radzie Miasta Konina i działania z nimi związane, jednak nie widzę powodu, aby rozwiązywać je za pomocą organizowania konkursu, w którym warunkiem jest przychylenie się do wniosku radnego. Jeśli mają wyrazić swoją…
2. Inicjatywa lokalna w Koninie — projekt uchwały 2020-02-23 …wnioskodawca musi do tego dodać swój wkład: może być finansowy, rzeczowy lub świadczony poprzez pracę społeczną. Ile tego wkładu, zapytacie? Ile tylko się da. Im więcej, tym lepiej. To tak w ogromnym skr […] Rozporządzenia, o którym pisałem: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników