Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 45
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 66 — — w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 — 2017 …nr 66 - w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na lata 2015 - 2017 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-29
Uchwała nr 106 — — w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina lata na lata 2015 – 2017 …sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Konina lata na lata 2015 – 2017 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-09-30
Uchwała nr 188 — — w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie …jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 224 — — w sprawie przyjęcia Programu aktywizująco — wspierającego dla mieszkańców mieszkań chronionych …przyjęcia Programu aktywizująco - wspierającego dla mieszkańców mieszkań chronionych opieka społeczna lokale socjalne nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
5. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 226 — — w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 — 2018 …Uchwała nr 226 - w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Konina na lata 2016 - 2018 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 16 z dnia
2015-11-25
Uchwała nr 227 — — w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2016 rok …sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2016 rok opieka społeczna alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin alkohol…
alkohol pomoc społeczna
7. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 250 — Uchwała Nr 250 — w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2016-2020 …Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Konina na lata 2016-2020 opieka społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 18 z dnia
2016-01-27
Uchwała nr 251 — — w sprawie przyjęcia Programu ,,Złota jesień życia — Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 — grudzień 2019r.” …Złota jesień życia - Program zajęć dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie styczeń 2016 - grudzień 2019r.” seniorzy seniorzy…
seniorzy
9. Sesja nr 19 z dnia
2016-02-24
Uchwała nr 298 — — w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pomocy Rodzinie w Koninie do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 20 z dnia
2016-03-30
Uchwała nr 303 — — w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie …Uchwała nr 303 - w sprawie przyjęcia programu pomocy społecznej pod nazwą ,,Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie […] MOPR pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–2 z 2
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Konkurs na nazwę bulwaru nadwarciańskiego 2019-07-14 …ogłoszenie. Jeśli Urząd Miejski już zamieszcza wzory dokumentów, jakie należy wypełnić do uczestnictwa w konsultacjach społecznych odbywających się za pośrednictwem platformy elektronicznej, to radziłbym robić to w formatach edytowalnych – dla łatwiejszego przebiegu […] w Radzie Miasta Konina i działania z nimi związane, jednak nie widzę powodu, aby rozwiązywać je za pomocą organizowania konkursu, w którym warunkiem jest przychylenie się do wniosku radnego. Jeśli mają wyrazić swoją…
2. Inicjatywa lokalna w Koninie — projekt uchwały 2020-02-23 …wnioskodawca musi do tego dodać swój wkład: może być finansowy, rzeczowy lub świadczony poprzez pracę społeczną. Ile tego wkładu, zapytacie? Ile tylko się da. Im więcej, tym lepiej. To tak w ogromnym skr […] Rozporządzenia, o którym pisałem: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie […] zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej. 2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczeg…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników