Wyniki wyszukiwania dla tagu: porządek

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-21
Uchwała nr 34 — — w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …Uchwała nr 34 - w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-25
Uchwała nr 44 — — w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina odpady śmieci odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady
3. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 593 — w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina …w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina Opinia Sanepidu w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina […] odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady porządek
4. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 594 — w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi …właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uzasadnienie Opinia Sanepidu odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty porządek czystość, sprzątanie ulic…
odpady opłaty porządek
5. Sesja nr 43 z dnia
2017-11-29
Uchwała nr 595 — w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty …ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic opłaty…
odpady opłaty porządek
6. Sesja nr 48 z dnia
2018-03-28
Uchwała nr 696 — w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
7. Sesja nr 52 z dnia
2018-06-27
Uchwała nr 759 — w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej …wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej cmentarze porządek czystość, sprzątanie ulic…
cmentarze porządek
8. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-19
Uchwała nr 29 — w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku …w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie oddelegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 14 z dnia
2019-09-18
Uchwała nr 195 — w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin …Sp. z o. o. w Koninie zadań własnych Gminy Konin spółki tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne porządek czystość, sprzątanie ulic…
porządek spółki tereny zielone
10. Sesja nr 18 z dnia
2019-11-27
Uchwała nr 248 — w sprawie zmiany Uchwały Nr 759 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej …z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej cmentarze spółki porządek czystość, sprzątanie ulic…
cmentarze porządek spółki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Finansów …Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-06-23 17.00 18.00 Omówienie punktu 4 i 15 z porządku obrad IX sesji Rady Miasta Konina. 2015-09-28 16.00 19.40 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII…
2. Komisja Infrastruktury …organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, - utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, - telekomunikacji […] Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-06-23 17.00 18.00 Omówienie punktu 4 i 15 z porządku obrad IX sesji Rady Miasta Konina. 2015-09-28 16.00 19.40 1. Omówienie materiałów sesyjnych na XIII…
3. Komisja Praworządności …Komisja Praworządności Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, - wznoszenia pomników, - nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - wyboru ławników, - spraw […] VI sesję Rady Miasta Konina. 2. Sprawy bieżące. 2015-03-20 15.00 16.00 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za 2014 r 2015-04-23 15.45 17.30 1. Omówienie materiałów sesyjnych na VII…
4. Komisja Infrastruktury …ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz…
5. Komisja Praworządności …Komisja Praworządności Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 2) wspierania i upowszechniania idei […] Sprawozdanie cząstkowe z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Konina na lata 2016-2020” za rok 2018. 2. Rozpatrzenie materiałów sesyjnych na VI sesję. 3. Sprawy bieżące…
6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku …Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Witold Nowak
dot. nieporządku przy Moście Piłsudskiego
…dot. nieporządku przy Moście Piłsudskiego…
2.
Witold Nowak
dot. utrzymania czystości i porządku na prywatnych posesjach
…dot. utrzymania czystości i porządku na prywatnych posesjach…
3.
Krystyna Bogumiła Leśniewska
ws. wpływu Miasta na właściciela, aby uporządkował działkę na ul. Paderewskiego
2019-05-29 …aby uporządkował działkę na ul. Paderewskiego ws. wpływu Miasta na właściciela, aby uporządkował działkę na ul. Paderewskiego porządek czystość, sprzątanie ulic…
4.
Urszula Maciaszek
ws. umieszczenia koszy na śmieci wzdłuż ulic
2019-05-29 …ws. umieszczenia koszy na śmieci wzdłuż ulic ws. umieszczenia koszy na śmieci wzdłuż ulic Wniosek porządek czystość, sprzątanie ulic…
5.
Jarosław Sidor
ws. hałd pokopalnianych po Odkrywce Niesłusz — kontynuacja II
2019-07-26 …Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski porządek czystość, sprzątanie ulic turystyka…
6.
Jakub Eltman
ws. terenów zielonych przy Hali Rondo
2019-10-04 …ws. terenów zielonych przy Hali Rondo ws. terenów zielonych przy Hali Rondo Odpowiedź z dnia 14.10.2019 porządek czystość, sprzątanie ulic…
7.
Marek Waszkowiak
ws. braku toalet w obrębie starówki
2019-09-18 …zapytanie 2019-09-18 ws. braku toalet w obrębie starówki ws. braku toalet w obrębie starówki porządek czystość, sprzątanie ulic…
8.
Sławomir Lachowicz
ws. stanu wody w fontannach miejskich
2019-09-18 …zapytanie 2019-09-18 ws. stanu wody w fontannach miejskich ws. stanu wody w fontannach miejskich Wniosek porządek czystość, sprzątanie ulic woda i ścieki…
9.
Jakub Eltman
ws. braku porządku na ulicach
2019-10-24 …interpelacja 2019-10-24 ws. braku porządku na ulicach ws. braku porządku na ulicach Odpowiedź z dnia 5.11.2019 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska porządek czystość, sprzątanie ulic…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników