Dyżur radnego 27.03.2017 r. — Zenon Chojnacki

Waldemar Duczmal
2017- 03- 26
Radni Rady Miasta Konina pełnią dyżury w Ratuszu – I piętro (ul. Wiosny Ludów 6), w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.30
Zenon Chojnacki

27.03.2017 r. dyżur będzie pełnił radny Zenon Chojnacki. Zapraszamy.